Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Enterococcus faecium (živé bakteriálne kultúry)