Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou chlorid chromitý (chróm)