Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Bifidobacterium lactis - BB-12 (živé bakteriálne kultúry)