Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Bacillus subtilis (živé bakteriálne kultúry)