Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Bacillus coagulans (živé bakteriálne kultúry)