Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou 2′-fukozyllaktóza (mikrobiálny zdroj, Escherichia coli )