Humánne lieky s účinnou látkou Alfaoktokog (rekombinantný ľudský koagulačný faktor VIII produkovaný rekombinantnou DNA technológiou