Humánne lieky s účinnou látkou alfaoktokog (ľudský koagulačný faktor VIII produkovaný rekombinantnou DNA technológiou)