Kategorizačný zoznam humánnych liekov platný od 1. 11. 2017