Uvádzanie produktových kódov (GTIN-14) k liekom v ADC Číselníku

Od 9.2.2019 sa v liekovom reťazci u nás uplatňujú povinnosti vyplývajúce z Európskej legislatívy (Smernica 2001/83/ES, Smernica 2011/62EU, Delegované nariadenie 2016/161) týkajúce sa overovania pravosti liekov.

V súvislosti so zabezpečením čo najplynulejšej logistiky vo veľkodistribučných skladoch je pre distribútorov veľmi žiaduce mať vo svojich databázach doplnené k liekom na lekársky predpis, ktorých sa povinnosť overovania týka, tzv. produktové kódy. Produktový kód je kód produktu vo formáte GTIN-14, umožňujúci minimálne identifikáciu názvu, bežného názvu, liekovej formy, sily lieku, veľkosti balenia a typu balenia lieku. Tento GTIN-14 môže byť na obale lieku uvedený vo formáte čiarového kódu EAN alebo dvojrozmerného kódu GS1 Data Matrix (2D kód). U predmetných liekov, ktoré budú vyrobené a prepustené do distribúcie od 9.2.2019 bude 2D kód na obale povinný. Uvedenú povinnosť nemajú len balenia predmetných liekov, ktoré boli vyrobené  prepustené do distirbúcie ešte pred týmto termínom.

Distribútori si podľa produktových kódov u predmetných liekov overujú dodávateľa, od ktorého konkrétny liek nakúpili s cieľom zistiť či už bola pravosť lieku v distribučnom reťazci overená, alebo ju bude potrebné ešte zrealizovať.

Najefektívnejšou cestou pre distribútorov v SR je získať produktové kódy do svojich databáz prostredníctvom ADC Číselníka, z ktorého údaje využívajú na dennej báze pri zakladaní a aktualizácii svojich skladových kariet.

Výrobcovia liekov registrovaní v Systéme centrálneho zalistovania produktov do ADC Číselníka (SCZ) môžu svoje produktové kódy zadávať do poľa GTIN pri zalistovaní nových liekov na rovnakom mieste, kde zadávajú (resp. doteraz zadávali) EAN. Pole GTIN, ktoré sa doteraz využívalo pre EAN (čo je vlastne väčšinou GTIN-13 alebo GTIN-8) je k dispozícii rovnako aj pre produktový kód GTIN-14. Do ADC Číselníka je možné v SCZ k jednému konkrétnemu baleniu lieku (jednému ŠÚKL kódu) zadať viacero kódov GTIN, pričom môže ísť aj o kombináciu GTIN-13 a GTIN-14. Pre distribútora má aktuálne veľmi vysokú pridanú hodnotu práve produktový kód GTIN-14, ktorých môže mať jedno konkrétne balenie lieku (jeden ŠÚKL kód) časom aj viacero.

Po odoslaní žiadosti o zalistovanie sa produktový kód spolu s ďalšími údajmi o produkte dostane k distribútorovi zvyčajne do 2 pracovných dní a ten si ho pri založení skladovej karty preberie priamo do svojho systému.

U liekov, ktoré už sú zalistované a aktívne v ADC Číselníku, je možné produktový kód doplniť odoslaním žiadosti o aktualizáciu údajov o lieku v SCZ, alebo stačí poslať jednoduchý excel súbor obsahujúci ŠÚKL kód, produktový kód a názov lieku e-mailom na adresu scz@pharminfo.sk. Produktové kódy zo súborov budú v čo najkratšom čase importované do ADC Číselníka, odkiaľ si ich distribútori okamžite automaticky preberú a priradia vo svojich databázach.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom (scz@pharminfo.sk) alebo telefonicky (02/4825 2461).

Užitočné odkazy:

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

AKTUALIZÁCIA informácie ŠÚKL o stiahnutí liekov Lozap H a Losartan Zentiva

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dňa 14.10.2021 doplnil informáciu o číslach šarží, ktoré boli z trhu stiahnuté ku dňu 6. 10. 2021 u liekov Lozap H a Losartan Zentiva s účinnou látkou losartan.

V tomto článku prinášame na jednom mieste prehľad stiahnutých šarží dotknutých liekov ...

ADC Trends: Spotreba OTC prípravkov na kašeľ prekonala v 3. kvartáli 2021 rovnaké obdobie z roku 2019. Čo sa najviac predáva?

Pokiaľ ide o štatistiku počtu predajov (vyjadrenej  ako volume), z liekov proti kašľu sa v 3. kvartáli 2021 najviac predávali prípravky brandu SOLMUCOL...

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

  • PALLADONE - SR capsules 2 mg cps pld 1x60 ks
  • Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks
  • Lozap H tbl flm 1x30 ks
  • Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 100 mg (blis.) 1x30 ks

Stiahnutie z trhu: Lozap H tbl flm 1x90 ks

Dôvod stiahnutia: prítomnosť azidovej nečistoty nad povolený limit.

Stiahnutie z trhu: Lozap H tbl flm 1x30 ks

Dôvod stiahnutia: prítomnosť azidovej nečistoty nad povolený limit.

Mohlo by vás zaujímať