Uvádzanie produktových kódov (GTIN-14) k liekom v ADC Číselníku

Od 9.2.2019 sa v liekovom reťazci u nás uplatňujú povinnosti vyplývajúce z Európskej legislatívy (Smernica 2001/83/ES, Smernica 2011/62EU, Delegované nariadenie 2016/161) týkajúce sa overovania pravosti liekov.

V súvislosti so zabezpečením čo najplynulejšej logistiky vo veľkodistribučných skladoch je pre distribútorov veľmi žiaduce mať vo svojich databázach doplnené k liekom na lekársky predpis, ktorých sa povinnosť overovania týka, tzv. produktové kódy. Produktový kód je kód produktu vo formáte GTIN-14, umožňujúci minimálne identifikáciu názvu, bežného názvu, liekovej formy, sily lieku, veľkosti balenia a typu balenia lieku. Tento GTIN-14 môže byť na obale lieku uvedený vo formáte čiarového kódu EAN alebo dvojrozmerného kódu GS1 Data Matrix (2D kód). U predmetných liekov, ktoré budú vyrobené a prepustené do distribúcie od 9.2.2019 bude 2D kód na obale povinný. Uvedenú povinnosť nemajú len balenia predmetných liekov, ktoré boli vyrobené  prepustené do distirbúcie ešte pred týmto termínom.

Distribútori si podľa produktových kódov u predmetných liekov overujú dodávateľa, od ktorého konkrétny liek nakúpili s cieľom zistiť či už bola pravosť lieku v distribučnom reťazci overená, alebo ju bude potrebné ešte zrealizovať.

Najefektívnejšou cestou pre distribútorov v SR je získať produktové kódy do svojich databáz prostredníctvom ADC Číselníka, z ktorého údaje využívajú na dennej báze pri zakladaní a aktualizácii svojich skladových kariet.

Výrobcovia liekov registrovaní v Systéme centrálneho zalistovania produktov do ADC Číselníka (SCZ) môžu svoje produktové kódy zadávať do poľa GTIN pri zalistovaní nových liekov na rovnakom mieste, kde zadávajú (resp. doteraz zadávali) EAN. Pole GTIN, ktoré sa doteraz využívalo pre EAN (čo je vlastne väčšinou GTIN-13 alebo GTIN-8) je k dispozícii rovnako aj pre produktový kód GTIN-14. Do ADC Číselníka je možné v SCZ k jednému konkrétnemu baleniu lieku (jednému ŠÚKL kódu) zadať viacero kódov GTIN, pričom môže ísť aj o kombináciu GTIN-13 a GTIN-14. Pre distribútora má aktuálne veľmi vysokú pridanú hodnotu práve produktový kód GTIN-14, ktorých môže mať jedno konkrétne balenie lieku (jeden ŠÚKL kód) časom aj viacero.

Po odoslaní žiadosti o zalistovanie sa produktový kód spolu s ďalšími údajmi o produkte dostane k distribútorovi zvyčajne do 2 pracovných dní a ten si ho pri založení skladovej karty preberie priamo do svojho systému.

U liekov, ktoré už sú zalistované a aktívne v ADC Číselníku, je možné produktový kód doplniť odoslaním žiadosti o aktualizáciu údajov o lieku v SCZ, alebo stačí poslať jednoduchý excel súbor obsahujúci ŠÚKL kód, produktový kód a názov lieku e-mailom na adresu scz@pharminfo.sk. Produktové kódy zo súborov budú v čo najkratšom čase importované do ADC Číselníka, odkiaľ si ich distribútori okamžite automaticky preberú a priradia vo svojich databázach.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom (scz@pharminfo.sk) alebo telefonicky (02/4825 2461).

Užitočné odkazy:

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • FLAMEXIN 20 mg tbl 1x30 ks
 • BUDIAIR 0,2 mg sol inh 11,2 ml (obal Al tlakový) 1x200 dávok
 • Foster 200/6 mikrogramov/dávka sol inh (obal Al tlakový) 1x180 dávok
 • ATIMOS 12 µg inhalačný roztok v tlakovom obale sol inh 1200 µg +aplikátor 1x100 dávok

Stiahnutie z trhu: ANGUSTA 25 mikrogramov tbl (blis.Al/Al) 1x8 ks

Dôvod stiahnutia: nesúlad so špecifikáciou – prítomnosť neznámej nečistoty.

VIDEO - Detská dávkovacia kalkulačka

Pediatri vo svoje praxi predpisujú deťom často lieky vo forme sirupov a čapíkov. Pri antibiotickej liečbe a liečbe horúčky potrebujú predpísanú dávku sirupu alebo dávkovanie čapíkov rýchlo vypočítať podľa množstva účinnej látky na aktuálnu hmotnosť dieťaťa...viac >>

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • ERDOMED 225 mg gru por 1x20 vrecúšok
 • Cornusan 10 mg/40 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks
 • Zetovar 10 mg/20 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC) 1x90 ks
 • Torvacard Novum 40 mg tbl flm (blis.) 1x90 ks

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • Kreon 25 000 cps end 300 mg (fľ.HDPE) 1x50 ks
 • Seroquel XR 50 mg tbl plg (blis.PCTFE/PVC/Al) 1x30 ks
 • CELEBREX 200 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x20 ks
 • Hydrogenuhličitan sodný B. Braun 4,2 % sol inf (3628825) (fľ.skl.) 10x250 ml
Mohlo by vás zaujímať