TIMED prechádza na elektronické objednávanie cez ADC Číselník

Spoločnosti TIMED a PharmINFO ohlásili úspešnú implementáciu ADC Číselníka v informačných systémoch TIMED-u.

Ide o ďalšiu významnú spoločnosť, ktorá umožní 1950 lekárňam elektronické objednávanie, overovanie dostupnosti produktov a vystavovanie elektronických dodacích listov prostredníctvom ADC Číselníka

 

O  spoločnosti TIMED

Spoločnosť TIMED bola založená v roku 1990 v Bratislave. V súčasnosti je silným partnerom pre zdravotnícke zariadenia so zameraním na zdravotnícke pomôcky, diagnostiká, prístrojovú techniku, dietetické potraviny a ostatný pomocný sortiment.

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať služby klientom v oblasti marketingu, predaja a distribúcie zdravotníckych pomôcok a predaja a servisu medicínskych prístrojov.

Od začiatku svojej existencie upriamila spoločnosť TIMED svoju činnosť na rozvoj obchodných vzťahov založených na korektnosti a profesionalite; riadi sa etickým kódexom. 

Stratégiou spoločnosti je:

 • spoľahlivé obchodné partnerstvo pre klientov;
 • udržiavanie úzkych kontaktov so zákazníkmi a pohotové reagovanie na ich požiadavky;
 • zvyšovanie stabilizácie riadenia procesov;
 • zvyšovanie profesionality, odbornosti a zručnosti pracovníkov;
 • vytváranie a zachovávanie stabilného priateľského prostredia pre zamestnancov;
 • chránenie dobrého mena spoločnosti.

TIMED má v súčasnosti 56 zamestnancov pracujúcich na obchodných oddeleniach, ekonomickom oddelení a oddelení logistiky. Pre svojich klientov spoločnosť ponúka široký sortiment kvalitných produktov a služieb, rýchle a spoľahlivé dodávky tovarov a profesionálny prístup.

V roku 2006 spoločnosť TIMED zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. TIMED je členom Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Medzi hlavných partnerov spoločnosti patria: Medtronic, Abbott Diabetes Care, Danone/Nutricia, 3M Health Care, J&J, Alma lasers

Medzi hlavných pravidelných odberateľov patria Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica,
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice, či Univerzitné nemocnice (BA, KE, Martin)

 

O spoločnosti PharmINFO

PharmINFO je lídrom v oblasti spracovania farmaceutických dát na Slovensku a prevádzkovateľom ADC Číselníka, centrálnej databázy farmaceutických produktov dostupných v SR.

ADC Číselník a komunikačná platforma ADCNet. sú štandardným vybavením 95% slovenských lekárni a všetkých významných distribútorov. Umožňuje im realizáciu elektronického objednávania, overovania dostupnosti produktov na trhu, vystavovanie elektronických dodacích listov a mnoho ďalších funkcií.

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

Cytochróm P450 - izoenzým CYP3A4

Cytochróm P450 (CYP) predstavuje širšiu skupinu enzýmov z rodiny cytochrómov, ktoré sa podieľajú na metabolizme nielen liekov ale aj väčšiny ostatných xenobiotík. Izoenzým cytochrómu P450 označovaný ako CYP3A4 sa často považuje za najdôležitejší enzým metabolizujúci liečivá, vzhľadom na jeho relatívne vysokú expresiu v pečeni a čreve. CYP3A4 je jedným z najvýznamnejších izoenzýmov v pečeni ...

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • TRACRIUM sol inj 25 mg (amp.skl.) 5x2,5 ml
 • PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg plu por 1x6 vrecúšok
 • PARALEN HOT DRINK plv 6 sáčkov
 • PARALEN SUS sus por 1x100 ml

Stiahnutie z trhu: UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia int opo 125 ug (fľ. PE s kvapkadlom) 3x2,5 ml (7,5 ml)

Dôvod stiahnutia: zistený výsledok mimo špecifikáciu pre parameter obsah účinnej látky.

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • ZYPADHERA 405 mg plu igf 405 mg (liek.inj.skl.) + solvens (liek.inj.skl.) 1x1 set
 • FAKTU masť ung rec (tuba Al+aplikátor) 1x20 g
 • Vancomycin Mylan 500 mg plv ifo (liek.inj.skl.) 1x1 lag
 • Espumisan comfort gte por 3 g/30 ml 1x30 ml

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • SOFENTIL 50 mikrogramov/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf (amp.skl.) 5x5 ml
 • CONVERIDE 300 mg/12,5 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks
 • CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks
 • TAXIMED 1 g plo ijf (liek.inj.skl.) 1x10 lag
Mohlo by vás zaujímať