Správna dispenzácia: Lieky na odvykanie fajčenia

"Podobne ako pri iných závislostiach si fajčiari mnohokrát nepripúšťajú svoj zdravotný problém.".

Zoznam všetkých dispenzácií

Lieky pre odvykanie fajčenia sú lieky, ktoré pacientovi podávame za účelom zbavenia sa závislosti od nikotínu a za účelom trvalého zanechania fajčenia. Fajčenie, ktoré je spoločnosťou (na Slovensku) ešte stále považované iba za spoločenský zlozvyk, je v skutočnosti závislosťou, v plnom rozsahu tohto medicínskeho termínu. Fajčenie je rizikovým faktorom mnohých ochorení (srdcovo-cievne ochorenia, chronické ochorenia dýchacích ciest, nádorové ochorenia...) a taktiež komplikuje priebeh tehotenstva a pôrodu u závislých žien. Fajčenie, ako ochorenie, má ešte jeden rozmer, ktorý nemôžeme pozorovať u iných druhov závislostí. Ide o skutočnosť, že pri fajčiar pri procese prijímania svojej drogy priamo ničí zdravie nielen sebe, ale aj ľudom vo svojom okolí. Pri výdaji liekov na ochorenia typu hypertenzia, ateroskleróza, diabetes, ischemické poruchy, chronické zápaly dýchacích ciest (vrátane CHOCHP) a podobne je potrebné zdôrazňovať pacientom, aby zanechali fajčenie, resp. aby sa vyhýbali pravidelným a dlhším pobytom v zafajčených priestoroch.

Samotným substrátom, ktorý vyvoláva závislosť je nikotín. Jedným z problémov závislosti na tabaku je však to, že poškodzovanie organizmu spôsobuje nielen nikotín, ale množstvo iných látok, aditív a produktov spaľovania. Nikotín sa po vstrebaní do systémy dostáva (okrem iného) do CNS, kde pôsobí na receptory pre dopamín a noradrenalín, čím kvalitatívne ovplyvňuje vedomie. Osoba závislá od nikotínu preto v čase abstinencie podlieha tzv. cravingu, čiže baženiu po droge, so všetkými negatívnymi dopadmi na psychiku a sociálne správanie sa. Podobne ako pri iných závislostiach si fajčiari mnohokrát nepripúšťajú svoj zdravotný problém, hľadajú nelogické vyjadrenia pre zotrvávanie v závislosti, alebo sú závislosťou pohltený natoľko, že bez pomoci okolia sa nevedia donútiť k liečeniu. V tomto smere je mimoriadne dôležitá úloha lekárnikov, lekárov a iných zdravotníkov, aby neustále vplývali na takto závislých pacientov a mohli ich podchytiť práve v tom okamihu, kedy sa pevne rozhodnú, že fajčenie zanechajú.

V súčasnosti sú dostupné tri typy liekov, ktoré sú indikované pacientom, ktorí sa rozhodli odvyknúť od fajčenia. Jednou skupinou sú lieky suplementujúce nikotín dostupné vo forme žuvačiek, pastiliek alebo transdermálnych náplastí. Druhou možnosťou sú lieky s obsahom liečiva bupropión (predtým amfebutamon), ktorý sa pôvodne používal ako antidepresívum, avšak svojim centrálnym pôsobením na adrenergný a dopaminergný systém dokáže potláčať nielen depresie vznikajúce v priebehu odvykania, ale aj vlastné symptómy cravingu. Po zrušení registrácie prípravku Zyban ale nie sú na Slovensku dostupné lieky s obsahom bupropiónu pre indikáciu odvykanie od fajčenia (prípravky Elontril a Wellbutrin SR majú jedinú indikáciu – liečba depresie). V ďalšej časti sa im preto už venovať nebudeme. Treťou skupinou sú lieky s obsahom účinnej látky vareniklínu.

Vareniklín je látka s vysokou afinitou ku receptorom pre nikotín a acetylcholín lokalizovaných na neurónoch. Po interakcii s uvedenými receptormi na nich vareniklín pôsobí ako parciálny agonista (z výrazne vyššou účinnosťou oproti nikotínu), prípadne ako antagonista. Výsledkom je zníženie cravingu a zmiernenie prejavov abstinencie u osôb usilujúcich sa o zanechanie fajčenia.


Suplementy nikotínu - žuvačky (Nicorette FreshMint Gum, Nicotinell Gum, NiQuitin Gum)


Dispenzačné minimum (informácie podávané každému pacientovi bez skúseností s liečbou):
Žuvačky by sa mali použiť technikou prerušovaného žuvania, kedykoľvek vznikne potreba a chuť fajčiť. Žuje sa pomaly až po dosiahnutie silnej mätovej alebo ovocnej chuti (asi 1 minútu), potom sa žutie preruší a žuvačka sa odloží medzi ďasno a líce. Keď chuť slabne, znovu sa pomaly niekoľkokrát prežuje po dosiahnutie silnej mätovej alebo ovocnej chuti a potom sa žutie opäť preruší a žuvačka sa odloží medzi ďasno a líce. Asi po 30 minútach žutia sa žuvačka vyžuje. Žuvačka sa užíva kedykoľvek vznikne potreba a chuť na fajčenie, aby sa zachovala kontinuita abstinencie fajčenia. Počas dňa treba užiť potrebné množstvo, obvykle 8-12 žuvačiek, maximálne však 15 žuvačiek. Aby sa prerušil návyk, treba užívať žuvačky 3 mesiace a potom počet postupne znižovať. Užívanie sa preruší, keď potreba klesne na 1-2 žuvačky za deň. Treba si však ponechať nejakú zásobu žuvačiek pre prípad, že sa náhle dostaví opäť potreba fajčiť.


Suplementy nikotínu - pastilky (Nicopass, NiQuitin)


Dispenzačné minimum:
V 1.-6. týždeň sa užíva1 tvrdá pastilka každé 1 až 2 hodiny (maximálne 15 pastiliek denne), v 7.-9. týždeň sa užíva1 tvrdá pastilka každé 2 až 4 hodiny a v 10.-12. týždeň sa užíva 1 tvrdá pastilka každé 4 až 8 hodín. Na udržanie abstinencie (nefajčenie) počas nasledujúcich 12 týždňov užívať 1-2 tvrdé pastilky denne len v prípade neodolateľného nutkania fajčiť. Tvrdá pastilka sa vždy vloží do úst a nechá sa rozpustiť. Umiestni sa medzi ďasno a líce a pravidelne sa premiestňuje z jednej strany na druhú až do úplného rozpustenia (asi 20 – 30 minút). Tvrdé pastilky sa nežujú ani neprehĺtajú celé. S tvrdou pastilkou v ústach sa neje ani nepije.


Suplementy nikotínu - náplasti (Nicotinell, Nicorette Patch, NiQuitin CQ)

Dispenzačné minimum:
V 1.-6. týždeň aplikujeme 21 mg náplasť (u fajčiarov so spotrebou menej ako 10 cigariet denne, alebo u pacientov, ktorí zle znášajú liečbu volíme 14 mg náplasť), v 7.-9. týždeň aplikujeme 14 mg náplasť a v 10.-12. týždeň aplikujeme 7 mg náplasť. Transdermálne náplasti sa aplikujú 1x denne, vždy v rovnaký čas, najlepšie ráno po prebudení na čisté a suché miesto na kožu bez ochlpenia (neaplikovať na podráždenú pokožku). Nosia sa nepretržite 24 hodín. Transdermálna náplasť by sa mala nalepiť ihneď po vybratí z ochranného vrecka. Po 24 hodinách sa použitá náplasť odstráni a nová sa prilepí na iné miesto na koži (náplasť možno aplikovať na rovnaké miesto najskôr o 7 dní). Náplasť sa môže odstrániť pred spaním v prípade potreby, ale použitie počas 24 hodín sa odporúča na zaistenie optimálneho účinku proti ranným abstinenčným príznakom (chuť na fajčenie).


Dispenzačné optimum (informácie, ktoré podávame pacientovi iba v prípade individuálnej potreby):

 • nikotín (a teda aj fajčenie) predstavuje riziko pre matku i pre plod a užívanie počas tehotenstva a v dobe laktácie sa neodporúča,
 • nikotín (a teda aj fajčenie) predstavuje vážne zdravotné riziko pre osoby mladšie ako 18 rokov.
 • nikotín (a teda aj fajčenie) predlžuje polčas teofilínu, ropinirolu, olanzapínu a klozapínu,
 • nikotín (a teda aj fajčenie) znižuje účinok niektorých opiodných analgetík, furosemidu, beta-blokátorov, nifedipínu a H2-antihistaminík.


Antagonisty nikotínu - vareniklín (Champix)

Dispenzačné minimum:
Pacient si má určiť dátum, odkedy prestane fajčiť. Dávkovanie lieku má začať 1 - 2 týždne pred týmto dátumom. Odporúčaná dávka lieku v 1.-3. deň je 1 tableta s dávkou 0,5 mg 1x denne, v 4.-7. deň 1 tableta s dávkou 0,5 mg 2x denne a od 8. dňa až do ukončenia liečby 1 tableta s dávkou 1 mg 2x denne (pacienti, ktorí netolerujú nežiaduce účinky, užívajú 1 tabletu s dávkou 0,5 mg 2x denne). Liečba trvá 12 týždňov. U pacientov s vysokým rizikom návratu k fajčeniu sa môže zvážiť postupné znižovanie dávky. U pacientov, ktorí úspešne prestali fajčiť po uplynutí 12 týždňov, sa môže zvážiť doplňujúca liečba počas 12 týždňov v dávke 1 tableta s dávkou 1 mg 2x denne. Liek môže ovplyvňovať pozornosť.


Dispenzačné optimum:

 • užívanie vareniklínu počas tehotenstva a v dobe laktácie sa neodporúča,
 • podávanie vareniklínu osobám mladším ako 18 rokov sa neodporúča.
   


© PharmINFO. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ ADC ČÍSELNÍK-a, spoločnosť PharmINFO spol. s r.o.

 

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ďalšie články

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • Iberogast sol por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml
 • Iberogast sol por (fľ.skl.hnedá) 1x20 ml
 • Seroquel XR 300 mg tbl plg (blis.PCTFE/PVC/Al) 1x60 ks
 • Seroquel XR 200 mg tbl plg (blis.PCTFE/PVC/Al) 1x60 ks

Zmena informácie o uchovávaní lieku Pelgraz 6 mg (injektor)

V príbalovom letáku došlo k zmene informácie o uchovávaní lieku.
Liek môžete uchovávať pri izbovej teplote (nie vyššej ako 25 °C ± 2 °C) počas maximálne 15 dní. Ak bol ponechaný pri izbovej teplote dlhšie ako 15 dní, musí byť zlikvidovaný.

Zmena informácie o uchovávaní lieku Pelgraz 6 mg (striekačka)

V príbalovom letáku došlo k zmene informácie o uchovávaní lieku.
Liek môžete uchovávať pri izbovej teplote (nie vyššej ako 25 °C ± 2 °C) počas maximálne 15 dní. Ak bol ponechaný pri izbovej teplote dlhšie ako 15 dní, musí byť zlikvidovaný.

Doplnenie informácie o antikoncepčných opatreniach u lieku Docetaxel Accord infúzny koncentrát

V príbalovom letáku pribudla informácia ohľadom antikoncepčných opatrení.
Počas liečby a 2 mesiace po ukončení liečby nesmie dôjsť u ženy k otehotneniu, preto je nutné používať účinnú metódu antikoncepcie (docetaxel môže byť škodlivý pre plod). Muž nesmie počas liečby a 4 mesiace po liečbe počať dieťa, preto musí používať účinnú metódu antikoncepcie.

Nový obsah

Doplnená informácia k tehotenstvu u lieku Ketonal 50 mg (kapsuly)

V príbalovom letáku pribudlo upozornenie k podávaniu lieku počas tehotenstva. Neužívať liek, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pretože by to mohlo poškodiť nenarodené dieťa (môže spôsobiť problémy s obličkami a srdcom), alebo spôsobiť problémy pri pôrode (náchylnosť ku krvácaniu, môže byť pôrod neskorší alebo dlhší, ako sa očakávalo). Liek sa nemá užívať počas prvých 6 mesiacov tehotenstva (1. a 2. trimester), pokiaľ to nie je nevyhnutné a ak to neodporučí lekár. Ak je liečba počas…

Doplnená informácia k tehotenstvu u lieku Ketonal 50 mg (kapsuly)

Doplnená informácia k tehotenstvu u lieku Ketonal 100 mg/2 ml

V príbalovom letáku pribudlo upozornenie k podávaniu lieku počas tehotenstva. Neužívať liek, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pretože by to mohlo poškodiť nenarodené dieťa (môže spôsobiť problémy s obličkami a srdcom), alebo spôsobiť problémy pri pôrode (náchylnosť ku krvácaniu, môže byť pôrod neskorší alebo dlhší, ako sa očakávalo). Liek sa nemá užívať počas prvých 6 mesiacov tehotenstva (1. a 2. trimester), pokiaľ to nie je nevyhnutné a ak to neodporučí lekár. Ak je liečba počas…

Doplnená informácia k tehotenstvu u lieku Ketonal 100 mg/2 ml

Doplnené použitie u lieku TIAPRIDAL tbl

V príbalovom letáku pribudla informácia k použitiu lieku. Dávka sa môže meniť a pre každého pacienta sa má upraviť individuálne.
Pribudlo použitie u starších pacientov na krátkodobú liečbu stavov agitovanosti (chorobný nepokoj) a agresivity: začiatočná dávka je 100 mg (t.j. 1 tableta) denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže postupne zvyšovať až na maximálnu dávku 300 mg (t.j. 3 tablety) denne. Dĺžka liečby nemá presiahnuť 28 dní.

Doplnené použitie u lieku TIAPRIDAL tbl

Doplnené použitie u lieku TIAPRIDAL inj (100 mg/2 ml)

V príbalovom letáku pribudla informácia k použitiu lieku. Dávka lieku sa môže meniť a pre každého pacienta sa má upraviť individuálne.
Pribudlo použitie u starších pacientov na krátkodobú liečbu stavov agitovanosti (chorobný nepokoj) a agresivity: začiatočná dávka je 100 mg (t.j. 1 ampulka) denne. Dávka sa môže postupne zvyšovať až na maximálnu dávku 300 mg (t.j. 3 ampulky) denne. Dĺžka liečby nemá presiahnuť 28 dní.

Doplnené použitie u lieku TIAPRIDAL inj (100 mg/2 ml)
Nový produkt

BIODERMA Sébium sérum

aknózna dospelá pleť 1x30 ml

peelingové sérum, vzorka 1x4 ml

Koncentrované sérum  vhodné na aknóznu pleť dospelých.

 • Proti nedokonalostiam a prvým známkam starnutia pleti.
 • Špecifická starostlivosť o nedokonalosti pleti dospelých so sklonom k akné.
 • Redukuje škvrny, vyrážky, viditeľné a rozšírené póry.
 • Technológia FLUIDACTIV TM.
 • Ľahká textúra sa rýchlo ...
BIODERMA Sébium sérum
Mohlo by vás zaujímať