Produktové kódy (GTIN-14) k liekom v ADC Číselníku

V minulom roku sme informovali výrobcov a držiteľov rozhodnutia o registrácii lieku o možnosti uvádzať produktové kódy svojich liekov v ADC Číselníku.

Vďaka pozitívnej odozve zo strany našich partnerov sa široká dátová základňa ADC Číselníka rozšírila o ďalšie cenné dáta poskytované liekovému reťazcu - o údaj o produktových kódoch u mnohých liekov spadajúcich pod overovanie pravosti liekov (Falsified Medicines Directive - FMD).  Získané údaje majú prínos predovšetkým pre veľkodistribučné spoločnosti.

Výrobcovia  a držitelia, ktorí už mali k dispozícii svoje produktové kódy u mnohých liekov vo svojom portfóliu, využili v prvej fáze zberu dát flexibilnú možnosť aktualizácie kódov v ADC Číselníku formou hromadného spracovania na základe dodaných dátových importov.

V súčasnosti majú výrobcovia a držitelia možnosť zadať produktový kód k svojmu lieku štandardne v rámci bežnej žiadosti o zalistovanie produktov do ADC Číselníka cez rozhranie  Systému centrálneho zalistovania, kde bolo za týmto účelom vytvorené samostatné pole. 

Za ústretovosť pri poskytovaní údajov pomáhajúcich jednotlivým článkom liekového reťazca patrí výrobcom a držiteľom naša vďaka.

 

Pomoc lekárnikom v prechodnom období

Aktuálne plánujeme urýchlene dokompletizovať údaje o produktových kódoch v ADC Číselníku u všetkých relevantných liekov. Týmto krokom by sme chceli tentoraz pomôcť najmä lekárnikom, ktorí sú aktuálne vo veľkej miere vyčerpaní a vyťažení krízovou situáciu kvôli vírusu COVID-19.

Vo februári tohto roka skončilo oficiálne prechodné obdobie týkajúce sa overovania pravosti liekov  (Falsified Medicines Directive - FMD) a koncom augusta 2020 lekárnikom vyprší predĺženie tohto obdobia, na ktorom sa dohodli tento rok Slovenská organizácia pre overovanie liekov (SOOL) a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Lekárnici, ktorí dnes v lekárni overovanie pravosti liekov realizujú, sa stále častejšie stretávajú s problémom jedinečného prepojenia medzi skladovou kartou vydávaného lieku a 2D kódom overovaného lieku.

Keďže stále viac liekov prestáva uvádzať na balení EAN a uvádza len 2D kód, ktorý sa skenuje až pri výdaji, lekárenskému informačnému systému chýba identifikátor, ktorý by spájal 2D kód lieku so skladovou kartou daného lieku. To začína stále viac zdržiavať a zbytočne zaťažovať lekárnika pri jeho práci.

Chýbajúcim identifikátorom, ktorý potrebuje lekáreň doplniť je práve produktový kód (GTIN-14). Tento je jednak súčasťou 2D kódu a zároveň sa pole pre produktový kód nachádza v ADC Číselníku, ktorý má dnes k dispozícii viac ako 95% verejných lekární cez svoju licenciu na ADC Číselník vo verzii NobelKOMPLET. 

 

Predídeme potenciálnemu problému

Uvedený problém postupne narastá a po skončení predĺženého prechodného obdobia (teda od septembra 2020), kedy bude spôsob overovania liekov prísnejší, sa môže rapídne zhoršiť. Našou snahou bude urobiť maximum v spolupráci s výrobcami a držiteľmi registračných rozhodnutí k relevantným liekom ako aj s dodávateľmi lekárenských informačných systémov, aby spoločne prispeli k jeho riešeniu v čo najkratšom období.

Vzhľadom na pozitívny prístup výrobcov a držiteľov je dnes v ADC číselníku informácia o produktovom kóde dostupná u takmer 2 000 liekov z približne 4 800 aktívnych liekov, ktoré podliehajú overovaniu pravosti liekov (Falsified Medicines Directive - FMD).

Pre doplnenie zvyšných produktových kódov do ADC Číselníka budú v apríli 2020 vyzvaní príslušní správcovia so žiadosťou o dodanie chýbajúcich produktových kódov k ich liekovému portfóliu spadajúcemu pod overovanie pravosti liekov (Falsified Medicines Directive - FMD).

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

AKTUALIZÁCIA informácie ŠÚKL o stiahnutí liekov Lozap H a Losartan Zentiva

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dňa 14.10.2021 doplnil informáciu o číslach šarží, ktoré boli z trhu stiahnuté ku dňu 6. 10. 2021 u liekov Lozap H a Losartan Zentiva s účinnou látkou losartan.

V tomto článku prinášame na jednom mieste prehľad stiahnutých šarží dotknutých liekov ...

ADC Trends: Spotreba OTC prípravkov na kašeľ prekonala v 3. kvartáli 2021 rovnaké obdobie z roku 2019. Čo sa najviac predáva?

Pokiaľ ide o štatistiku počtu predajov (vyjadrenej  ako volume), z liekov proti kašľu sa v 3. kvartáli 2021 najviac predávali prípravky brandu SOLMUCOL...

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

  • PALLADONE - SR capsules 2 mg cps pld 1x60 ks
  • Levocetirizin Teva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x30 ks
  • Lozap H tbl flm 1x30 ks
  • Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 100 mg (blis.) 1x30 ks

Stiahnutie z trhu: Lozap H tbl flm 1x90 ks

Dôvod stiahnutia: prítomnosť azidovej nečistoty nad povolený limit.

Stiahnutie z trhu: Lozap H tbl flm 1x30 ks

Dôvod stiahnutia: prítomnosť azidovej nečistoty nad povolený limit.

Mohlo by vás zaujímať