Poisťovňa Union od nového roka posilní

Od 1.1.2011 sa zmenia počty poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. Jedinou poisťovňou, ktorá zväčší svoj poistenecký kmeň bude Union zdravotná poisťovňa, ktorej od nového roka pribudne asi 20 tisíc nových poistencov.

Súčasne sa oslabia pozície dvoch ďalších zdravotných poisťovní na slovenskom trhu. Poistenci ubudnú Všeobecnej zdravotnej poisťovni a.s., kde je jediným akcionárom štát a tiež zdravotnej poisťovni Dôvera a.s., ktorú vlastní finančná skupina Penta Group.

Z hľadiska podielu na trhu nepríde od 1.1.2011 ku žiadnym výrazným zmenám. Jednotkou ostane aj naďalej štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (asi 66 %), dvojkou ostane poisťovňa Dôvera (asi 26 %) a poisťovňou s najnižším podielom na trhu bude aj naďalej zdravotná poisťovňa Union (asi 8 %). Podrobné údaje sú k dispozícii na oficiálnej stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Možnosť zmeny zdravotnej poisťovne využilo tento rok v zákonnej lehote 81 108 poistencov. Zmena zdravotnej poisťovne pre rok 2011 bola uzavretá 30.9.2010. Žiadosti o zmenu poisťovne podané do 30.9.2011 sa prejavia následne od 1.1.2012.


Inzercia:
Internetová lekáreň na kľúč
Aby ste mohli prevádzkovať vlastnú internetovú lekáreň, nemusíte byť počítačovo zdatný a dokonca sa nemusíte starať ani o dáta k predávaným produktom.

Overenie dostupnosti farma  produktov na trhu za 1,86 sec.
Objednajte si teraz ADC ČÍSELNÍK pre Vašu lekáreň. Objednávajte elektronicky rovnako u všetkých distribútorov. On-line overenie dostupnosti produktu na trhu za menej ako 2 sekundy.

Systém Overovania Interakcií teraz za 0,- EUR
Objednajte si teraz ADC ČÍSELNÍK pre Vašu lekáreň so 40% zľavou a vydávajte pacientom lieky bezpečne so Systémom Overovania Interakcií!

Transférové objednávanie pre reprezentantov farma firiem
Objednávanie reprezentantov výrobcov u distribútorov pre lekárne. Z jedného používateľského rozhrania na všetkých veľkodistribútorov rovnako

Centrálna registrácia produktov pre farma firmy
Už viac ako 500 farma firiem a dodávateľov registruje svoje produkty centrálne. Odpadá nutnosť registrácie u každého distribútora zvlášť, dáta sa prenášajú do celého liekového reťazca
© PharmINFO. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ ADC ČÍSELNÍK-a, spoločnosť PharmINFO spol. s r.o.

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • Lunaldin 400 mikrogramov sublingválne tablety tbl slg 1x30 ks
 • Lunaldin 800 mikrogramov sublingválne tablety tbl slg 1x30 ks
 • ELIGARD 7,5 mg plv iol 1x7,5 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A"s PP viečkom+striek.inj.napl."B"+ihla) 1x1 set
 • Ultravist 300 mg I/ml sol inj (fľ.skl.) 10x50 ml (500 ml)

Stiahnutie z trhu: ELENIUM tbl obd 10 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Dôvod stiahnutia: nesúlad so špecifikáciou v parametri – uvoľňovanie účinnej látky.

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • Valsartan Actavis 160mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x98 ks
 • Brieka 300 mg cps dur 300 mg (blis.) 1x56 ks
 • Pradaxa 75 mg tvrdé kapsuly cps dur (blis.Al/Al) 1x30 ks
 • ADAXIB 100 mg cps dur (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Stiahnutie z trhu: Amiodaron hameln 50 mg/ml con ijf 10x3 ml (5 ml amp.skl.)

Dôvod stiahnutia: nesúlad so špecifikáciou v parametri – vzhľad.

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • Montelukast Teva 4 mg tbl mnd (blister Al/Al) 1x28 ks
 • Desloratadine Actavis 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x50 ks
 • Betahistin Actavis 16 mg tbl 1x60 ks
 • Atomoxetine Actavis 40 mg cps dur (blis.) 1x28 ks
Mohlo by vás zaujímať