Podporujem IPL: Propranolol v terapii infantilného hemangiómu

V posledných mesiacoch stúpla preskripcia lokálnych magistraliter prípravkov s obsahom propranololu na diagnózu infantilný hemangióm (D18.0). Preto sa tento mesiac zameriame na možnosti takejto IPL v lekárňach.

Infantilné hemangiómy (IH) sú najčastejšie sa  vyskytujúcimi benígnymi nádormi u detí. Ide o benígne vaskulárne tumory (nezhubné cievne nádory) u detí, ktoré sú spôsobené proliferáciou endoteliálnych buniek. Patria medzi najčastejšie tumory mäkkých tkanív a postihujú 3-10 % dojčiat. Môžu sa vyskytnúť už pri narodení, ale najčastejšie sa objavujú medzi 4.- 6. týždňom života dieťaťa.

Väčšina infantilných hemangiómov nemusí rodičov znepokojovať, pretože vo viacerých prípadoch samovoľne vymiznú. Existuje však určité percento infantilných hemangiómov, ktoré sú komplikované a tie vyžadujú veľmi rýchlu a neodkladnú liečbu (približne o 12 %).

V praxi sa potvrdil veľmi dobrý účinok propranololu, a to vrátane bezpečnosti lieku a jeho dobrej tolerancie. Propranolol sa pri IH využíva nielen na systémové podávanie, ale aj na lokálnu aplikáciu.

Propranolol vo forme farmaceutickej substancie pre IPL je určený predovšetkým na magistraliter prípravu topických prípravkov. Táto alternativa je vhodná pre menšie povrchové hemangiomy (do 3–4 cm v priemere). Obvyklé dákovanie, pri 1 % koncentrácii propranololu, je 2x denne.

Pre použitie pri IH jsou vhodné základy typu neoaquasorb (prednostne verzie bez obsahu parabénov, napr. AquaNeoFarm ung). Na vystúpenejšie hemangiómy je vhodnejšie voli penetrujúce transdermálne základy (napr. Pentravan).
 

1 % suspenzný krém s propranololom

Rp.
Propranololi               1,0
AquaNeoFarm®     ad 100,0
M. f. crm.
D.S. 2x denne lokálne


 

1 % penetrujúci krém s propranololom

Rp.
Propranololi               1,0
Pentravan®         ad 100,0
M. f. crm.
D.S. 2x denne lokálne

 

Klinický efekt lokálnej liečby nastupuje neskoršiem v porovnaní so systémovým podaním. Při pravidelnej lokálnej aplikácii propranololu dochádza obvykle za 8 týžňov k spomaleniu rastu hemangiómu s tvorbou šedých ostrovčekov (znak začínajúcej regresie) na jeho povrchu. Dĺžka liečby se riadi klinickým obrazom a mala by trvať najmenej 6 meiacov.

 

Zdroje:

  1. Čapková a kol.: Terapeutické možnosti u hemangiomů. Dermatol. prax, 2013; 7(3), 109–112.
  2. Hornová, J. a kol.: Hemangiómy v detskom veku, Pediatr. prax, 2015, 16(6), 232-234.
  3. Hornová, J. a kol.: Liečba hemangiómov v detskom veku a jej nové možnosti, Pediatr. prax, 2010, 11(4), 138-140.
  4. --: Originálne základy: SydoFarm®, CutoFarm® a AquaNeoFarm® cremor, dostupné na https://www.adc.sk/clanky/originalne-zaklady-sydofarm-cutofarm-a-aquaneofarm-cremor-2730.html
  5. --: Inovatívne základy: Pentravan - transdermálny krémový základ, dostupné na https://www.adc.sk/clanky/inovativne-zaklady-pentravan-transdermalny-kremovy-zaklad-2605.html


Generálnym partnerom projektu ADC Podporujem IPL je:


Ďalšie články:

Športové poranenia: Bolesti chrbtice z preťaženia (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

ADC | 26. 10. 2018 Kategória: Aktuality

Bolesti chrbtice sa najčastejšie objavujú pri športoch a aktivitách sprevádzaných nesprávnym dvíhaním ťažších bremien.

Športové poranenia: Pomliaždenie (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

ADC | 26. 10. 2018 Kategória: Aktuality

Pomliaždenie vzniká zvyčajne po údere, silnom náraze alebo páde, kedy malé cievy pod kožou prasknú alebo sa roztrhnú. To spôsobuje prenikanie krvi do tkanív pod kožou.

Športové poranenia: Podvrtnutie kĺbu (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

ADC | 26. 10. 2018 Kategória: Aktuality

Pri podvrtnutí dochádza obvykle k extrémnemu natiahnutiu kĺbových väzov s rizikom možnej ruptúry. Najčastejšie býva takto postihnutý členkový kĺb.

Športové poranenia: Natiahnutie a natrhnutie svalu (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

ADC | 26. 10. 2018 Kategória: Aktuality

Pri zvýšenom preťažení svalových partií môže dôjsť k ich poškodeniu, a to natiahnutiu či dokonca natrhnutiu. Menej závažným a omnoho častejšie sa vyskytujúcim problémom pri bežných športových a iných pohybových aktivitách je natiahnutý sval.

Športové poranenia: Narazenie (prvá pomoc a podpora pri rekonvalescencii)

ADC | 26. 10. 2018 Kategória: Aktuality

Jedným z najčastejších následkov priameho pôsobenia tupého násilia na určitú časť tela (údery, pády) býva narazenie, ktoré radíme medzi tzv. zatvorené poranenie.

Mohlo by vás zaujímať