Nový liek Esmya výrazne uľahčí liečbu myómu maternice, ktorý postihuje vyše 30 % žien v reprodukčnom veku

Silné menštruačné krvácanie (menorágie) a bolesti, málokrvnosť a v niektorých prípadoch aj problémy s otehotnením patria k príznakom, ktoré môžu znamenať prítomnosť myómu maternice. Ide o nezhubný nádor, ktorý vyrastá zo svaloviny maternice a jeho výskyt u žien sa s vekom zvyšuje. Výskyt závisí aj od populácie, ktorá sa skúma. Zvýšené riziko vzniku myómov maternice majú obézne ženy, ženy, ktoré nerodili, staršie ako 40 rokov, ženy s výskytom myómov v rodine, s artériovou hypertenziou alebo černošky.

„Vo všeobecnosti sa dá povedať, že myómy maternice sa vyskytujú u viac ako 30 % žien vo veku 40 až 60 rokov. Presná príčina tohto ochorenia, známeho aj ako leiomyóm či fibromyóm, nie je známa. Myómy maternice vznikajú pravdepodobne na základe interakcie viacerých faktorov: genetickej predispozície, ženských pohlavných hormónov a rastových hormónov. Vznikajú v reprodukčnom veku, majú tendenciu rásť počas gravidity a zmenšovať sa po menopauze,“ vysvetľuje gynekologička MUDr. Zuzana Vaclavová.
 

O lieku ESMYA

Popis a určenie

Esmya obsahuje liečivo ulipristal acetát. Používa sa na liečbu stredne závažných alebo závažných symptómov fibroidov maternice (všeobecne známych ako myómy), ktoré sú nerakovinovými nádormi maternice. Esmya sa používa u dospelých žien (starších ako 18 rokov) pred menopauzou, ktoré potrebujú operáciu z dôvodu fibroidov.

U niektorých žien môžu fibroidy maternice spôsobovať silné menštruačné krvácanie (vašu „periódu“), bolesti panvy (nepríjemné pocity v bruchu) a vytvárať tlak na iné orgány. Tento liek účinkuje tak, že upravuje účinok progesterónu – hormónu, ktorý sa prirodzene vyskytuje v tele. Užíva sa najviac 3 mesiace na zmenšenie veľkosti fibroidov, zastavenie alebo zoslabenie krvácania a na zvýšenie množstva červených krviniek pred operáciou.
 

Spôsob použitia

Liek určený len pre dospelých sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1x denne, najviac 3 mesiace. Tableta sa užíva nezávisle od jedla. Liečba sa má začať počas prvého týždňa menštruačného cyklu. Ak sa vynechá jedna dávka liek sa má užiť čo najskôr. Ak sa mala vynechaná dávka užiť pred viac ako 12 hodinami, pacientka nemá užiť vynechanú dávku, ale má pokračovať v zvyčajnom režime dávkovania. Liek sa nesmie užívať v období gravidity a laktácie.

Zdravotné ťažkosti spôsobené myómami závisia od ich veľkosti, lokalizácie a počtu. Niektoré nemusia žene spôsobovať ťažkosti a zistia sa len pri náhodnom vyšetrení. U iných žien vyvolajú príznaky, ako sú napr. silné a bolestivé menštruácie s následným vznikom anémie, urgentné močenie, bolesti chrbta alebo v podbrušku a v 3 percentách prípadov sú príčinou neplodnosti alebo opakovaných potratov (ak je myóm uložený v dutine maternice a deformuje ju). Pri opakovanom silnom krvácaní vzniká anémia, v dôsledku ktorej sú ženy unavené, majú sklon k rôznym infekciám a k častej absencii v práci.

Vo februári 2012 bol v Európskej únii zaregistrovaný nový liek na predoperačnú liečbu stredne ťažkých a ťažkých symptómov myómov maternice u žien v reprodukčnom veku. Trvanie liečby je obmedzené na tri mesiace.

Esmya (ulipristal acetát) bude skutočne novým nástrojom v rukách gynekológov: kontrola silného krvácania (menorágie) sa liečbou dosiahne u viac ako 90 % pacientok, väčšinou už v prvom týždni liečby, a významne sa zmenšuje aj veľkosť myómov. To umožní pacientke zotaviť sa z anémie bez potreby transfúzie. Nový liek môže pomôcť slovenským ženám, ktoré trpia stredne ťažkými a ťažkými symptómami myómov maternice. Môže znížiť potrebu radikálnej chirurgickej intervencie, akou je vyoperovanie celej maternice – hysterektómie – a vykonať menej invazívny zákrok, napr. laparoskopickú myomektómiu,“ hovorí o novom lieku Dr. Miklós Réz, generálny riaditeľ spoločnosti Gedeon Richter Slovakia.

Odhaduje sa, že v Európskej únii sa pre myómy maternice ročne podrobí operácii 300 000 žien, z čoho približne 230 000 podstúpi hysterektómiu. K tejto náročnej operácii sa pristupuje vtedy, ak myóm rastie príliš rýchlo, alebo je príčinou vážnych zdravotných problémov. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo v období rokov 2008 až 2010 na Slovensku každoročne viac než 6 600 žien hospitalizovaných pre myómy maternice.

Schválenou medikamentóznou, predoperačnou liečbou symptomatických myómov maternice boli doteraz tzv. agonisty gonádoliberínu (GnRHa). Ich užívanie sprevádzajú časté nežiaduce účinky spôsobené znížením koncentrácie estrogénov na post-menopauzálnu úroveň. Na liečbu príznakov myómov maternice sa v praxi používa aj hormonálna antikoncepcia, ale neexistujú štúdie, ktoré by dokázali, že hormonálna antikoncepcia dokázala zmenšiť veľkosť myómov a spomaliť alebo zastaviť ich rast. Takáto liečba sa u starších alebo rizikových žien spája aj s vyšším rizikom tromboembolických komplikácií.

Esmya (ulipristal acetát) vedie ku kontrole menorágie u viac ako 90 % žien s myómom maternice, kontrolu krvácania dosahuje významne rýchlejšie ako GnRHa (leuprolid acetát) a výrazne redukuje veľkosť myómu. U pacientok, ktoré sa v klinických štúdiách nepodrobili chirurgickej liečbe po terapii ulipristal acetátom, zostával objem myómov redukovaný ešte ďalších 6 mesiacov po ukončení liečby. Esmya (ulipristal acetát) tak pre ženy so symptomatickými myómami maternice, ktoré sú indikované na hysterektómiu, predstavuje kvalitatívne nový posun v liečbe.

 

O spoločnosti Gedeon Richter

Gedeon Richter pôsobí na Slovensku šestnásty rok. Je pobočkou najväčšej farmaceutickej spoločnosti v Maďarsku so storočnou tradíciou. Má obchodné zastúpenie na piatich svetových kontinentoch. Paleta výrobkov zastrešuje takmer všetky terapeutické oblasti, vyrába zhruba 100 druhov liekov vo viac ako 170 formách balenia. Vyrába a predáva prípravky na liečbu centrálneho nervového systému, srdcovo-cievnych a onkologických ochorení, disponuje jednou z najširších paliet gynekologických liekov pre gynekologické využite na svete.

Zoznam produktov Gedeon Richter v ADC ČÍSELNÍK-u

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ďalšie články

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

  • Iberogast sol por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml
  • Iberogast sol por (fľ.skl.hnedá) 1x20 ml
  • Seroquel XR 300 mg tbl plg (blis.PCTFE/PVC/Al) 1x60 ks
  • Seroquel XR 200 mg tbl plg (blis.PCTFE/PVC/Al) 1x60 ks

Zmena informácie o uchovávaní lieku Pelgraz 6 mg (injektor)

V príbalovom letáku došlo k zmene informácie o uchovávaní lieku.
Liek môžete uchovávať pri izbovej teplote (nie vyššej ako 25 °C ± 2 °C) počas maximálne 15 dní. Ak bol ponechaný pri izbovej teplote dlhšie ako 15 dní, musí byť zlikvidovaný.

Zmena informácie o uchovávaní lieku Pelgraz 6 mg (striekačka)

V príbalovom letáku došlo k zmene informácie o uchovávaní lieku.
Liek môžete uchovávať pri izbovej teplote (nie vyššej ako 25 °C ± 2 °C) počas maximálne 15 dní. Ak bol ponechaný pri izbovej teplote dlhšie ako 15 dní, musí byť zlikvidovaný.

Doplnenie informácie o antikoncepčných opatreniach u lieku Docetaxel Accord infúzny koncentrát

V príbalovom letáku pribudla informácia ohľadom antikoncepčných opatrení.
Počas liečby a 2 mesiace po ukončení liečby nesmie dôjsť u ženy k otehotneniu, preto je nutné používať účinnú metódu antikoncepcie (docetaxel môže byť škodlivý pre plod). Muž nesmie počas liečby a 4 mesiace po liečbe počať dieťa, preto musí používať účinnú metódu antikoncepcie.

Nový obsah

Doplnená informácia k tehotenstvu u lieku Ketonal 50 mg (kapsuly)

V príbalovom letáku pribudlo upozornenie k podávaniu lieku počas tehotenstva. Neužívať liek, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pretože by to mohlo poškodiť nenarodené dieťa (môže spôsobiť problémy s obličkami a srdcom), alebo spôsobiť problémy pri pôrode (náchylnosť ku krvácaniu, môže byť pôrod neskorší alebo dlhší, ako sa očakávalo). Liek sa nemá užívať počas prvých 6 mesiacov tehotenstva (1. a 2. trimester), pokiaľ to nie je nevyhnutné a ak to neodporučí lekár. Ak je liečba počas…

Doplnená informácia k tehotenstvu u lieku Ketonal 50 mg (kapsuly)

Doplnená informácia k tehotenstvu u lieku Ketonal 100 mg/2 ml

V príbalovom letáku pribudlo upozornenie k podávaniu lieku počas tehotenstva. Neužívať liek, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pretože by to mohlo poškodiť nenarodené dieťa (môže spôsobiť problémy s obličkami a srdcom), alebo spôsobiť problémy pri pôrode (náchylnosť ku krvácaniu, môže byť pôrod neskorší alebo dlhší, ako sa očakávalo). Liek sa nemá užívať počas prvých 6 mesiacov tehotenstva (1. a 2. trimester), pokiaľ to nie je nevyhnutné a ak to neodporučí lekár. Ak je liečba počas…

Doplnená informácia k tehotenstvu u lieku Ketonal 100 mg/2 ml

Doplnené použitie u lieku TIAPRIDAL tbl

V príbalovom letáku pribudla informácia k použitiu lieku. Dávka sa môže meniť a pre každého pacienta sa má upraviť individuálne.
Pribudlo použitie u starších pacientov na krátkodobú liečbu stavov agitovanosti (chorobný nepokoj) a agresivity: začiatočná dávka je 100 mg (t.j. 1 tableta) denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže postupne zvyšovať až na maximálnu dávku 300 mg (t.j. 3 tablety) denne. Dĺžka liečby nemá presiahnuť 28 dní.

Doplnené použitie u lieku TIAPRIDAL tbl

Doplnené použitie u lieku TIAPRIDAL inj (100 mg/2 ml)

V príbalovom letáku pribudla informácia k použitiu lieku. Dávka lieku sa môže meniť a pre každého pacienta sa má upraviť individuálne.
Pribudlo použitie u starších pacientov na krátkodobú liečbu stavov agitovanosti (chorobný nepokoj) a agresivity: začiatočná dávka je 100 mg (t.j. 1 ampulka) denne. Dávka sa môže postupne zvyšovať až na maximálnu dávku 300 mg (t.j. 3 ampulky) denne. Dĺžka liečby nemá presiahnuť 28 dní.

Doplnené použitie u lieku TIAPRIDAL inj (100 mg/2 ml)
Nový produkt

Panadol Migréna

tbl flm 250 mg/250 mg/65 mg (bl.PVC/PCTFE/PVC-transp.s bezp.fóliou Al/PET) 1x20 ks

Liek obsahuje tri liečivá: kyselinu acetylsalicylovú, paracetamol a kofeín. Kyselina acetylsalicylová a paracetamol zmierňujú bolesť a znižujú horúčku a kyselina acetylsalicylová zmierňuje aj zápal. Kofeín ...

Panadol Migréna
Mohlo by vás zaujímať