Nové možnosti tlmenia bolesti pohybového systému

Muskuloskeletálna bolesť a jej tlmenie

Bolesť definujeme ako nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo možným poškodením tkaniva, alebo popisovaný v termínoch takéhoto poškodenia. Z pohľadu nástupu rozdeľujeme bolesť na akútnu a chronickú.

Akútna bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá nedávno začala a pravdepodobne má ohraničené trvanie. Obvykle má známu príčinu vo vzťahu k ochoreniu či traume. Trvá od niekoľkých minút do niekoľkých dní až týždňov. Je vyvolaná poškodením tkaniva a býva spojená s určitým stupňom zápalu. V prípade, ak je dĺžka trvania akútnej bolesti do 3 mesiacov, hovoríme o subakútnej bolesti.

Akútna muskuloskeletálna bolesť zahŕňa aktiváciu nociceptorov vo svaloch, v šľachách alebo kĺbových puzdrách. Bolesť vznikajúca po námahe alebo následkom podvrtnutia, narazenia či natrhnutia svalov alebo šliach. Ako akútnu bolesť klasifikujeme aj poúrazové zápaly šliach a iných spojív.

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť, ktorá trvá dlhšie, ako je potrebné na hojenie ochorenia či poranenia, ktoré ju vyvolalo, často nemá jednoznačne definovanú príčinu. Obyčajne trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú počas mesiacov a rokov, alebo je spojená s chronickým ochorením. Medzi najčastejšie príčiny chronických bolestí vyžadujúcich analgetickú liečbu patria bolesti spojené s osteoartrózou.

Obrázok 1: Štandardný analgetický rebrík WHO určujúci postupnosť pri manažmente bolesti.


Tlmenie muskuloskeletálnej bolesti je možné lokálne a systémovo. Lokálne sa používajú najmä lokálne aplikované nesteroidové antiflogistiká (NSA), ktoré majú významný analgetický účinok pri miernych až stredne silných bolestiach pohybového systému. Uvedené lokálne NSA je možné terapeuticky doplniť vhodnými adjuvantnými liečivami na lokálnu aplikáciu (napr. kapsaicín).
 

Lokálne analgetiká-antireumatiká (nesteroidové antiflogistiká)

Lokálne analgetiká-antireumatiká využívajú pri potláčaní muskuloskeletárnej bolesti rovnaké mechanizmy, ako systémovo podávané NSA. Potláčajú bolesť cestou neselektívneho tlmenia aktivity enzýmu COX s následným znížením syntézy prostaglandínov.

Na rozdiel od perorálnych foriem NSA, u topických rozhodujú o efektivite potláčania bolesti iné faktory. Ide hlavne o schopnosť penetrácie liečiva cez pokožku a jej permeáciu cez hlbšie štruktúry kože a podkožia smerom k postihnutému orgánu (sval, kĺb, chrbtica a podobne).

Obrázok 2: Penetrácia lokálne aplikovaného analgetika-antiflogistika cez kožu a permeácia hlbšie vrstvy do postihnutého kĺbu.


V prípade lokálnych prípravkov zo skupiny NSA sú dostupné aj liečivá, ktoré majú vyššiu selektivitu k enzýmu COX-2. Niektoré lokálne aplikované NSA majú tiež preukázaný pozitívny vplyv na kĺbové chrupavky (v oboch prípadoch ako príklad môžeme uviesť liečivo nimesulid). Preto je terapeuticky výhodné aplikovať v prípade bolestí sprevádzajúcich osteoartrózu práve tieto prípravky.

Obrázok 3: Nimesulid na lokálnu aplikáciu je vhodný na symptomatickú úľavu od bolesti pohybového systému, osobitne pri bolesti spojenej s osteoartrózou a pri poranení šľachy nazývanom akútny poúrazový zápal šliach. Nimesulid vo forme transdermálneho gélu má rýchlejší nástup účinku a vyššiu analgetickú účinnosť v porovnaní s lokálne aplikovaným diklofenakom alebo piroxikamom.


Pri lokálnej aplikácii NSA sa využívajú predovšetkým polotuhé liekové formy (napr. gély), alebo transdermálne terapeutické systémy (napr. náplasti). V oboch prípadoch je dôležité, aby lieková forma a jej technológia zabezpečovala dostatočnú penetráciu a permeáciu liečiva na miesto účinku.

Z pohľadu racionálnej farmakoterapie je vhodné, aby sa, pokiaľ je to možné, zahajovala liečba muskuloskeletárnej bolesti lokálnymi prípravkami. Tie nemajú systémové nežiaduce účinky a nevykazujú interakčné riziko v kombinácii s inými systémovo podávanými liečivami.

Výhodné je voliť polotuhé prípravky, ktoré umožňujú okamžitú aplikáciu aj v čase, kedy je náplasť použiteľná menej (napr. pred alebo počas pohybovej aktivity a podobne).

 

Zdroje:

  • Jankyová, S., Foltánová, T.: Manažment akútnej bolesti pohybového aparátu, Prakt. lekárn. 5(3-4), 2015, 87-90.
  • Geročová, T.: Pomoc pacientom s bolesťou kĺbov odborným prístupom v lekárni, Prakt. lekárn. 3(1), 2013, 6-11.
  • Fulmeková, M. et al.: Profil farmakoterapie osteoartrózy z pohľadu farmaceuta, Prakt. lekárn. 7(1), 2017, 6-14.
  • Lukáčová, O., Lukáč, J.: Liečba osteoartrózy, Via pract., 12(3), 2015, 114-121.
  • Bianchi, M.: Nimesulide for painful osteoarthrosis, Future Rheumatol., 1(5), 2006, 533-539.
  • Ergün, H. et al.: Efficiacy and Safety of Topical Nimesulide, in the Treatment of Knee Osteoarthrosis, J. Clin. Rheumatol., 13(5), 2007, 251-255.
  • Dhaon, B.K. et al.: Efficiacy and Safety of Nimesulide Transdermal Gel versus Diclofenac and Pitoxicam Gel in Patients with Acute Musculoskeletal Condition, https://www.researchgate.net/publication/237448298_Efficacy_and_Safety_of_Nimesulide_Transdermal_Gel_versus_Diclofenac_and_Piroxicarn_Gel_in_Patients_with_Acute_Musculoskeletal_Condition, 05.10.2020.
  • Sengupta, S.: Analgesic efficiacy and pharmacokinetics of topical nimesulide gel in healthy human volunteers: double-blind comparison with piroxicam, diclofenac and placebo, Eur. J. Clin. Phamacol., 54, 1998, 541-547.

 

V tomto článku sú uvádzané aj informácie a odkazy na produkty. Článok nie je náhradou zdravotnej starostlivosti. Podrobné informácie žiadajte u svojho lekára alebo lekárnika.

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

Dostupná je ďalšia vakcína proti COVID-19. V čom sa líši od prvej?

Po vakcíne Comirnaty vám prinášame základné informácie o vakcíne s komerčným názvom COVID-19 Vakcína Moderna

Prvá vakcína proti koronavírusu už je na Slovensku. Čo potrebujete vedieť o očkovaní

V článku vám prinášame základné informácie o vakcíne s komerčným názvom Comirnaty, ktorú uviedli na trh spoločnosti Pfizer a BioNTech v roku 2020.

Stiahnutie z trhu: Cinacalcet Teva 30 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks

Dôvod stiahnutia: nevyhovujúci výsledok skúšky v parametri obsah liečiva

Informácia o inovácii rady Sunar Expert a nových kódoch pre úhradu od 1.1.2021

Vážení lekári, lekárnici,

dovoľte, aby sme Vás informovali o inovácii už osvedčenej rady Sunar Expert a o nových kódoch pre úhradu od 1.1.2021. Samotná výška úhrady ani doplatok pacienta sa u žiadneho z prípravkov tejto rady nemení...viac

Stiahnutie z trhu: Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél gel (tuba Al) 1x30 g

Dôvod stiahnutia: nesúlad s registračnou dokumentáciou – na trh v Slovenskej republike boli uvedené české balenia

Mohlo by vás zaujímať