Články z kategórie Aktuality


Detské odsávačky hlienov - ktoré si vybrať?

Detské odsávačky na odstraňovanie hlienov z nošteka patria medzi základnú a dnes už prakticky nevyhnutnú výbavu každej mamičky. V nasledujúcom článku prinášame prehľad základných kritérií, ktoré rozhodujú o spokojnosti s praktickým použitím detských nosových odsávačiek.

Nedostatok vitamínu D – počas tehotenstva riziko stúpa

Nízke hladiny vitamínu D v tehotenstve zvyšujú výskyt detí s rozvojom astmy, alergických ťažkostí a rozvojom akútnych ochorení dolných dýchacích ciest. Pozitívnym účinkom na svalstvo vitamín D zlepšuje telesnú výkonnosť jedinca.

Nedostatok vitamínu D – u koho je riziko vyššie

V posledných rokoch stúpa záujem o vitamín D vďaka novým objavom, ktoré svedčia o jeho dôležitom vplyve na imunitný systém. V článku nájdete informácie o tom, ktoré skupiny ľudí sú nedostatkom vitamínu D najviac ohrozené.

Nedostatok vitamínu D – koľko slnka potrebujeme?

Základným zdrojom vitamínu D je dostatočná expozícia slnečnému žiareniu a prísun potravou. Práve z tohto dôvodu sú deti od narodenia najrizikovejšou skupinou z pohľadu nedostatku vitamínu D. Pritom, práve u detí v prvých rokoch života je dostatok vitamínu D absolútne nevyhnutný pre ich správny vývoj.

Nedostatok vitamínu D – najviac ohrozené sú deti

Deti sú z pohľadu nedostatku vitamínu D najohrozenejšou skupinou. Základné príčiny sú dve. V prvom rade je to nemožnosť konzumovať potraviny bohaté na vitamín D pre ich nevhodnosť u detí v najnižšom veku.

Pozvánka na Kariérne dni farmaceutov 2019

Slovenský spolok študentov farmácie a Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú na Kariérne dni farmaceutov.

Študenti farmácie sa zoznámia so svojimi budúcimi zamestnávateľmi

Počas Kariérnych dní farmaceutov (KDF) si môžu študenti Farmaceutickej fakulty UK urobiť prehľad vo svojich budúcich profesijných možnostiach.

Uvádzanie produktových kódov (GTIN-14) k liekom v ADC Číselníku

Na základe dohody s Asociáciou veľkodistribútorov liekov (AVEL) bude ADC Číselník pre distribučné spoločnosti najefektívnejšou cestou, ako dostať automaticky do svojich databáz ku každému lieku na lekársky predpis, ktorý bude podliehať overovaniu pravosti liekov (FMD) tzv. produktový kód

KDF - najlepší kontakt farmaceutických firiem a študentov

Kariérne dni farmaceutov (KDF) sú projektom, ktorý v sebe spája farmaceutický veľtrh práce s odborným sympóziom a sú neodmysliteľnou súčasťou Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa).

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry 2019

Týždeň farmaceutického vzdelávanie a kariéry (TyFaVKa) sa uskutoční v týždni od 11. do 15. marca 2019 na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave.