Články z kategórie Aktuality


Slovenské nemocnice možno prídu o 10 až 15 % lôžok

SITA | 16. 3. 2011 Kategória: Aktuality

"V zásade nejde o rušenie nemocníc ako celkov. Ide o redukciu tých oddelení, ktoré nie sú efektívne, ide o podporu a rozšírenie ambulantnej a jednodňovej starostlivosti tak, aby pacient naďalej dostával rozhodujúcu časť zdravotnej starostlivosti vo svojom regióne, ale špecializovaná, medicínsky a finančne náročná starostlivosť by bola centralizovaná," vysvetľuje zmeny Ministerstvo zdravotníctva SR.

Slovensko nie je ohrozené jadrovým mrakom

SITA | 16. 3. 2011 Kategória: Aktuality

Podľa Lipšica zvýšená radiácia na Slovensku nehrozí

Jednotná európska databáza cien liekov

ADC ČÍSELNÍK | 15. 3. 2011 Kategória: Aktuality

Slovensko sa zapojilo do projektu porovnávania cien liekov v rámci európskych krajín.

Zákaz používania očkovacích látok po úmrtí detí v Japonsku naďalej trvá

ADC ČÍSELNÍK | 11. 3. 2011 Kategória: Aktuality

Ministerstvo s kategorizáciou mešká

ADC ČÍSELNÍK | 10. 3. 2011 Kategória: Aktuality

Ani 15 pracovných dní pred veľkým precenením liekov nemajú lekárne k dispozícii aspoň predbežnú verziu novej kategorizácie, ktorá má začať platiť od 1.4.2011.

Predĺži sa pracovná doba v zdravotníctve?

ADC ČÍSELNÍK | 9. 3. 2011 Kategória: Aktuality

Podľa návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa v zdravotníctve uvažuje s 56-hodinovým týždenným pracovným časom.

Elektronizácia zdravotníctva na Slovensku je na bode mrazu

ADC ČÍSELNÍK | 4. 3. 2011 Kategória: Aktuality

Kým v iných Európskych krajinách je projekt elektronizácie zdravotníctva realitou, ten slovenský zastal na bode mrazu.

Farmaceutický trh práce

ADC ČÍSELNÍK | 2. 3. 2011 Kategória: Aktuality

Predstavujeme Nezávislý Liekový Inštitút

ADC ČÍSELNÍK | 2. 3. 2011 Kategória: Aktuality

Nezávislý Liekový Inštitút (v skratke "NeLI") je odborná platforma orientujúca sa na lieky, liekovú politiku, ceny liekov, dostupnosť liekov, lekárenskú starostlivosť na Slovensku, na jej kvalitu a dostupnosť.

WHO aj EÚ bojujú proti falošným a nekvalitným liekom

ADC ČÍSELNÍK | 1. 3. 2011 Kategória: Aktuality

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila medzi svoje priority v oblasti verejného zdravia boj proti falšovaným a nekvalitným liekom.