Články z kategórie Aktuality


Nežiaduce účinky liekov - dôležitá je úloha lekární

Nežiaduci účinok lieku je každá škodlivá a nechcená reakcia, ktorá sa objavuje pri bežných liečebných alebo preventívnych dávkach lieku. Nežiaduce účinky rozdeľujeme podľa závažnosti a podľa rizika (frekventnosti) ich výskytu.