Jódovaný povidón - optimálna ochrana pred hepatitídou A


| 8. 11. 2017 Kategória: Aktuality

V niektorých častiach Slovenska v rátane hlavného mesta Bratislavy bol v poslednej dobe zaznamenaný zvýšený výskyt hepatitídy typu A.

Hepatitída A sa označuje ako infekčná žltačka alebo "choroba špinavých rúk". Pôvodcom ochorenia je vírus hepatitídy A (HAV). Vírus sa dostáva do tela obvykle ústami - kontaminovanou vodou, potravou, alebo nedostatočne umytými rukami.

Minimalizovať riziko nákazy HAV sa dá výhradne dôslednou hygienou. V prípade ohrozených skupín sa odporúča okrem hygieny aj zodpovedajúca a pravidelná dezinfekcia.

HAV je veľmi odolný voči vysokým teplotám, kyslým a zásaditým látkam. Z tohto dôvodu môže byť dezinfekcia bežnými mydlami neúčinná. Vhodnou alternatívou je súbežné používanie bežného mydla a dezinfekčných roztokov, ktoré účinkujú aj na vírusy.

Najvhodnejším riešením je použitie mydla s obsahom dezinfekčnej látky, ktorá ničí HAV. Momentálne je na trhu jediný liek z kategórie dezinficiencií, ktorý uvedené parametre spĺňa, a to jódovaný povidón vo forme mydla (dostupný ako Betadine dezinfekčné mydlo).
 

Informácie o správnom použití jódovaného povidónu vo forme mydla nájdete na ADC (kliknite na obrázok nižšie).
 

Medzi najohrozenejšie skupiny, ktoré by mali bežnú hygienu obohatiť o vhodný typ dezinfekcie, patria deti v predškolskom a školskom veku, ľudia vybraných profesií (napríklad zdravotníci) a osoby, ktoré sa vyskytujú v oblastiach s vyšším výskytom hepatitídy A.

Trvalú ochranu pred hepatitídou A predstavuje jedine očkovanie vakcínami proti HAV. Deti je možné očkovať od 12 mesiaca veku.

 

Mohlo by vás zaujímať: Antiseptické ošetrenie rán

 

V tomto článku sú uvádzané aj informácie a odkazy komerčného charakteru.


Ďalšie články:

BELOBAZA krém už ako zdravotnícka pomôcka

ADC ČÍSELNÍK | 8. 8. 2018

Stiahnutie z trhu: Valsartan Actavis 160mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x98 ks

ADC | 4. 7. 2018 Kategória: Stiahnutie z trhu

Dôvod stiahnutia: Podozrenie na nedostatok v kvalite – možná prítomnosť nedeklarovanej nečistoty v účinnej látke.

Stiahnutie z trhu: Valsartan Actavis 160mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

ADC | 4. 7. 2018 Kategória: Stiahnutie z trhu

Dôvod stiahnutia: Podozrenie na nedostatok v kvalite – možná prítomnosť nedeklarovanej nečistoty v účinnej látke.

Stiahnutie z trhu: Valsartan Actavis 80mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

ADC | 4. 7. 2018 Kategória: Stiahnutie z trhu

Dôvod stiahnutia: Podozrenie na nedostatok v kvalite – možná prítomnosť nedeklarovanej nečistoty v účinnej látke.

Stiahnutie z trhu: Valsartan HCT Actavis 160/12,5 mg tbl flm 1x98 ks

ADC | 4. 7. 2018 Kategória: Stiahnutie z trhu

Dôvod stiahnutia: Podozrenie na nedostatok v kvalite – možná prítomnosť nedeklarovanej nečistoty v účinnej látke.

Mohlo by vás zaujímať