Dostupná je ďalšia vakcína proti COVID-19. V čom sa líši od prvej?

Po vakcíne Comirnaty vám prinášame základné informácie o vakcíne s komerčným názvom COVID-19 Vakcína Moderna (ďalej v texte iba „Moderna“), ktorú uviedla na trh spoločnosť Moderna Biotech. 

Podrobné informácie ako popis, určenie, dávkovanie, spôsob použitia a ďalšie odborné informácie o vakcíne Moderna nájdete v detaile produktu.

Európska lieková agentúra (EMA) odporučila udelenie podmienečnej registrácie pre túto druhú vakcínu na prevenciu ochorenia COVID-19. Vakcína Moderna má od januára 2021 platnú registráciu vo všetkých členských krajinách EÚ s kódom EU/1/20/1507/001. V rámci ATC klasifikácie je vakcína Moderna zaradená do novo vytvorenej ATC podskupiny J07BX03 - Očkovacie látky proti COVID-19. Na Slovensku má priradený kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv 6261D.
 

Podrobné informácie ako popis, určenie, dávkovanie, spôsob použitia a ďalšie odborné informácie o vakcíne Moderna nájdete v ADC Číselníku po oficiálnom zverejnení slovenskej verzie dokumentov pre odborníkov (SPC) a pacientov (PIL) na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Prečítajte si tiež: prvá vakcína proti koronavírusu už je na Slovensku. Čo potrebujete vedieť o očkovaní.

 

V čom je vakcína Moderna iná oproti vakcíne Comirnaty?

Princíp fungovania vakcíny Moderna je rovnaký, ako sme popisovali v článku o vakcíne Comirnaty. Hlavné rozdiely sú nasledovné:

 1. Vzhľadom na dizajn klinického skúšania (bola testovaná výhradne na dospelých osobách) je jej použitie možné u ľudí vo veku až od 18 rokov a starších (vakcína Comirnaty je použiteľná od 16 rokov).
   
 2. U vakcíny Moderna je odporúčaný odstup druhej dávky 28 dní po aplikácii prvej vakcíny (druhá dávka vakcíny Comirnaty sa odporúča s odstupom 21 dní).
   
 3. Vakcína Moderna má menej náročné podmienky skladovania. Musí sa uchovávať v pôvodnom balení počas 7 mesiacov pri teplote -25 až -15 °C. Na jej uchovávanie teda stačí bežná mraznička. Pri teplote 2 až 8 °C (chladničková teplota) ju možno v neotvorenom stave takto skladovať počas 30 dní. Po otvorení vydrží v chladničke 2,5 hodiny. Pre porovnanie vakcína Comirnaty vydrží 6 mesiacov ak sa uchováva pri teplote -90 °C až -60 °C a pri chladničkovej teplote 2 až 8 °C vydrží v neotvorenom stave len 5 dní.
   
 4. Vakcína Moderna je pohodlnejšia pre aplikáciu. Je balená v injekčnej liekovke, ktorá obsahuje 10 dávok bielej disperzie. Táto sa aplikuje priamo bez riedenia v dávke 0,5 ml (obsah liekovky vakcíny Comirnaty treba nariediť na 2,25 ml, z ktorých sa aplikuje 5 dávok po 0,3 ml).

 

Ako bola vakcína Moderna testovaná?

Spolu bola vakcína skúšaná na viac ako 28 tisíc osobách vo veku 18 rokov a viac, ktoré v okamihu očkovania neboli pozitívne na vírus SARS-CoV-2. Testované osoby boli rozdelené do dvoch skupín, pričom v každej figurovalo viac ako 14 tisíc ľudí, pričom jednej skupine bola podávaná vakcína a druhej skupine iba placebo. Aj v tomto prípade išlo o dvojito zaslepenú štúdiu, kde ani podávajúca osoba ani očkovaný človek nevie, či dostáva vakcínu alebo placebo.

Účinnosť vakcíny Moderna bola stanovená na 94,1 %, čím sa prakticky nelíši od vakcíny Comirnaty.

 

Kedy je potrebné s očkovaním počkať?

Očkovanie by malo byť odložené  osôb, ktoré trpia akútnym horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou. Slabšia infekcia, alebo mierne zvýšená teplota nie sú dôvodom pre odklad očkovania. Uvedený princíp je uplatňovaný prakticky pri všetkých typov očkovania u dospelých aj detí.

 

Čo všetko vakcína obsahuje?

Každá vakcína obsahuje modifikovaný nukleozid, ktorý tvorí základ vírusu SARS-CoV-2.

Okrem účinnej zložky ďalej každá injekčná liekovka obsahuje nasledovné pomocné látky:

 • Lipid SM-102
 • Cholesterol
 • 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholín (DSPC)
 • 1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-metoxypolyetylénglykol-2000 (PEG2000 DMG)
 • Trometamol
 • Trometamol hydrochlorid
 • Kyselina octová
 • Trihydrát octanu sodného
 • Sacharóza

 

Kde nájdem podrobné informácie o vakcíne?

Všetky údaje o vakcíne, ktoré boli oficiálne schválené nájdete na týchto odkazoch:

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

Stiahnutie z trhu: UNICLOPHEN 0,1 % int opo (fľa. PE) 1x10 ml

Dôvod stiahnutia: zistený výsledok mimo schválenú špecifikáciu v parametri obsah neznámej nečistoty.

Stiahnutie z trhu: BETALMIC 0,5% int opo 1x10 ml

Dôvod stiahnutia: zistený výsledok mimo schválenú špecifikáciu v parametri obsah nečistôt.

Stiahnutie z trhu: UNICLOPHEN 0,1 % int opo (fľa. PE) 1x10 ml

Dôvod stiahnutia: zistený výsledok mimo schválenú špecifikáciu v parametri obsah neznámej nečistoty.

Stiahnutie z trhu: Telviran 5 % crm der (tuba Al) 1x2 g

Dôvod stiahnutia: zistený výsledok mimo schválenú špecifikáciu v parametri obsah liečiva.

Stiahnutie z trhu: CEFIMED 200 mg tbl flm (blis.PVC/PA/Al/PVC/Al) 1x10 ks

Dôvod stiahnutia: zistený nesúlad obalového materiálu so schválenou špecifikáciou fólie použitej v primárnom obale lieku.

Mohlo by vás zaujímať