ADC Webináre – čo by vás mohlo zaujímať

Partneri pre rok 2020:

                                

                                                 

        

Čo to je Webinár?

Webinár (webový seminár) je interaktívny seminár, ktorý sa náplňou zhoduje s prezenčným seminárom, avšak prebieha na webovej sieti. Rozdiel je iba ten, že v prípade webinára sa úspešnosť meria explicitne formou bodovaného výstupného testu. Navyše, v prípade ADC Webinárov musí účastník absolvovať aj kvalifikačný test, kde preukáže že do webinára vstupuje dostatočne pripravený.

 

Prečo ADC Webináre?

V prvom rade sa jedná o spôsob vzdelávania, kde je možné preukázať a merať mieru rozširovania vedomostí farmaceuta. Úspešné absolvovanie interaktívnych webinárov nie je možné bez aktívneho prístupu a práce s odbornými materiálmi u každého účastníka.

Z pohľadu ekonomického sa jedná o spôsob, ktorý nevyžaduje vynakladanie finančných prostriedkov, ktoré prinášajú prezenčné akcie, či už na strane organizátora, alebo na strane účastníkov.

V neposlednom rade, takéto vzdelávanie je najdostupnejšie v čase aj v priestore.

Nedávna minulosť nám ukázala, že nielen technologický pokrok a racionálne hospodárenie s vlastným časom a prostriedkami, ale aj epidemiologické a spoločenské riziká by mali byť dôvodom na presun ťažiska vzdelávania z prezenčnej podoby na dištančnú formu.

 

Ako účasť na ADC Webinári teda vyzerá?

Webináre sú dostupné na vzdelávacom portáli education.adcc.sk. Po prihlásení si účastník naštuduje podklady pre prípravu a absolvuje kvalifikačný test. Úspešní riešitelia testu (> 60 % úspešnosť) budú mať sprístupnený samotný interaktívney webinár a budú mailovo notifikovaný pred každým ďalším termínom webinára).

Webinár je dostupný v určené dni počas celých 24 hodín. Webinár pozostáva z troch interaktívnych seminárov, kde majú účastníci aktívne vstupovať s otázkami a pripomienkami. Ukončenie prebieha opäť formou testu, kde sa taktiež vyžaduje minimálna úspešnosť.

 

Ako je pri ADC webinároch umožnená spätná väzba od účastníkov?

Počas celej doby samoštúdia, aj počas samotného webinára má farmaceut možnosť diskusie, ktorá prebieha písomnou formou. Všetci úspešní riešitelia na záver obdržia výstup z diskusie, ktorá bude zahŕňať najzaujímavejšie diskusné príspevky aj s odpoveďami a reakciami garanta.

 

Koľko trvá absolvovanie webinára a akú má kreditovú hodnotu?

Webinár trvá úhrnne aj s prípravou 120 až 150 minút, pričom v rámci prípravy má účastník, úplnú časovú slobodu. Úspešný riešiteľ môže takto získať za jeden webinár 2 kredity sústavného vzdelávania.

 

Bude možná opakovaná účasť na tom istom webinári?

V rámci jedného vzdelávacieho obdobia, t.j. v danom kalendárnom roku, sa farmaceut bude môcť zúčastňovať interaktívnych seminárov opakovane dovtedy, kým sám nebude spokojný s mierou svojich vedomostí.

V rámci tej istej témy sa však na ADC Akadémii samoliečenia bude môcť farmaceut zúčastniť iba raz za vzdelávací cyklus, čiže 5 rokov. To znamená, že farmaceuti sa musia naďalej zapájať aj do prezenčných vzdelávacích akcií, aby nadobudli za cyklus potrebný počet kreditov.

 

Nahradia webináre a AD testy prezenčné akcie?

Určite nie. Veľké medzinárodné, národné, ale aj regionálne konferencie majú aj naďalej svoj nesporný význam. Veríme však, že ADC Webináre budú vhodnou alternatívou za popoludňajšie krátke formy vzdelávacích podujatí a zároveň vhodným doplnkom k veľkým prezenčným podujatiam konferenčného typu.

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

Dostupná je ďalšia vakcína proti COVID-19. V čom sa líši od prvej?

Po vakcíne Comirnaty vám prinášame základné informácie o vakcíne s komerčným názvom COVID-19 Vakcína Moderna

Prvá vakcína proti koronavírusu už je na Slovensku. Čo potrebujete vedieť o očkovaní

V článku vám prinášame základné informácie o vakcíne s komerčným názvom Comirnaty, ktorú uviedli na trh spoločnosti Pfizer a BioNTech v roku 2020.

Stiahnutie z trhu: Cinacalcet Teva 30 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks

Dôvod stiahnutia: nevyhovujúci výsledok skúšky v parametri obsah liečiva

Informácia o inovácii rady Sunar Expert a nových kódoch pre úhradu od 1.1.2021

Vážení lekári, lekárnici,

dovoľte, aby sme Vás informovali o inovácii už osvedčenej rady Sunar Expert a o nových kódoch pre úhradu od 1.1.2021. Samotná výška úhrady ani doplatok pacienta sa u žiadneho z prípravkov tejto rady nemení...viac

Stiahnutie z trhu: Acnatac 10 mg/g+0,25 mg/g gél gel (tuba Al) 1x30 g

Dôvod stiahnutia: nesúlad s registračnou dokumentáciou – na trh v Slovenskej republike boli uvedené české balenia

Mohlo by vás zaujímať