ADC Číselník je pripravený na zálohované jednorazové obaly

Od 1.1.2022 sa na Slovensku zavádza povinnosť pre výrobcov nápojov zálohovať jednorazové obaly vyplývajúca so zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V článku sa dozviete odpovede na tieto otázky:

 • Aké obaly podliehajú zálohovaniu od januára 2022?
 • Ako budú zálohované obaly označené a aká bude výška záloh?
 • Ako sa legislatívne povinnosti zálohovania obalov dotknú distribučno-lekárenského reťazca v SR?
 • Aké technické riešenia pre distribútorov a lekárne priniesla v súvislosti so zálohovanými obalmi spoločnosť PharmINFO?
 • Ako si výrobcovia zalistujú do ADC Číselníka nové verzie produktov balených v zálohovaných obaloch?
 • Kde nájdu podrobné informácie o zálohovaných obaloch výrobcovia a laická verejnosť?

Aké obaly podliehajú zálohovaniu od januára 2022?
Od januára 2022 sa budú zálohovať v zmysle uvedenej legislatívy zatiaľ všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu (fľaše) a kovu (plechovky) s objemom od 0,1 do 3 l vrátane, s výnimkou mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Za nápoje sa považujú v zmysle zákona „kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 % vody, schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody, medzi nápoje nepatrí mlieko“. Zálohovať sa podľa toho budú teda najmä sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, víno či miešané alkoholické nápoje. Nezálohujú sa obaly z mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 percent.

Ako budú zálohované obaly označené a aká bude výška záloh?
Zálohované obaly sa budú líšiť od starších - podobne vyzerajúcich avšak nezálohovaných plastových obalov a plechoviek. Zálohované budú len tie obaly, na ktorých bude uvedený grafický symbol v recyklačných šípkach (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ. 

Staršie verzie dotknutých nápojov, balené ešte v nezálohovaných obaloch, sa môžu dodávať do distribučného reťazca už len do 30.1.2022, pričom tieto môžu byť distribuované do 30.6.2022. Po ich dopredaji budeme mať na trhu už len nápoje balené v nových zálohovaných obaloch s príslušným označením. Výška zálohy bude zatiaľ rovnaká (0,15 EUR, z ktorej sa neodvádza DPH) za plastové fľaše aj plechovky. 

Ako sa legislatívne povinnosti zálohovania obalov dotknú distribučno-lekárenského reťazca v SR?
Viaceré nápoje, ktorých sa týka uvedená povinnosť, sa predávajú aj v lekárňach a preto bolo potrebné prispôsobiť sa aj v distribučno-lekárenskom segmente na používanie zálohovaných jednorazových obalov. Lekárne a distribútori síce nebudú zapojení do výkupu zálohovaných obalov, avšak vznikla tu potreba špeciálneho označovania produktov balených v zálohovaných obaloch s príslušným typom obalu a výškou zálohy. Lekárne a distribútori majú tiež povinnosť vedenia týchto obalov/záloh ako samostatných položiek vo svojich databázach, účtovných záznamoch a sprievodných elektronických dokumentoch.

Aké technické riešenia pre distribútorov a lekárne priniesla v súvislosti so zálohovanými obalmi spoločnosť PharmINFO?
V tejto oblasti prispieva k riešeniu problematiky významnou mierou spoločnosť PharmINFO, ktorá pripravila technické riešenia pre distribútorov, lekárne aj výrobcov nápojov balených v zálohovaných jednorazových obaloch tak, aby boli informačné systémy distribútorov a lekární prispôsobené požiadavkám na používanie zálohovaných jednorazových obalov.

Technické riešenia zo strany PharmINFO predstavujú úpravy na úrovni viacerých ADC služieb. Základom je doplnenie nových dátových polí týkajúcich sa zálohovaných obalov do ADC Číselníka. Nápoje balené v zálohovaných obaloch, zalistované v ADC Číselníku budú mať uvedené polia vyplnené s vyznačením typu obalu ako aj výšky zálohy za obal a budú so svojimi staršími verziami (balenými ešte v nezálohovaných obaloch) previazané združovacím kódom pre verzie. Do ADC Číselníka tiež pribudli, ako samostatné položky, 3 základné typy obalov/záloh podľa štandardu definovaného GS1, ktoré budú taktiež previazané s príslušnými produktmi špeciálnym združovacím kódom. Distribútori a lekárne si z ADC Číselníka preberú potrebné údaje do svojich informačných systémov.

Legislatívne požiadavky spojené so zálohovaním jednorazových obalov boli príslušným spôsobom zohľadnené aj v definícii elektronického dodacieho listu pre lekárne na platforme ADCNet AOS. Táto bola doplnená o označovanie položiek balených v zálohovaných obaloch, ako aj o možnosť uvádzať zálohovaný obal ako samostatnú položku. Spoločnosť PharmINFO vydala novú verziu dokumentácie k tejto platforme, podľa ktorej si informačné systémy distribútorov a lekární nastavia spoločnú elektronickú komunikáciu.

Ako si výrobcovia zalistujú ADC Číselníka nové verzie produktov balených v zálohovaných obaloch?
Pre výrobcov nápojov, ktorých produkty budú balené v zálohovaných jednorazových obaloch je od 1.1.2022 plne prispôsobený taktiež ADC Systém centrálneho zalistovania (SCZ), prostredníctvom ktorého výrobcovia zalistovávajú svoje produkty do ADC Číselníka. Vzhľadom na potrebu distribútorov a lekární viesť oddelenú skladovú evidenciu starších verzií produktov (v nezálohovaných obaloch) a novších verzií produktov balených v zálohovaných obaloch počas prechodného obdobia bude potrebné, aby si výrobcovia nové verzie produktov so zálohovanými obalmi zalistovali do ADC Číselníka ako nové samostatné položky.

Novú verziu produktu, balenú v zálohovanom jednorazovom obale, môže príslušný správca zalistovať rýchlym spôsobom tak, že si rozhraní SCZ nájde v sekcii Moje produkty staršiu verziu produktu v nezálohovanom obale a klikne si na možnosť Zalistovať podobný. Po kliknutí na Pokračovať sa otvorí žiadosť s predvyplnenými údajmi, kde stačí zmeniť len 3 polia: Prvé uvedenie na trh v SR (vybrať aktuálny mesiac a rok - strana 1/8), Zálohovaný jednorazový obal (vybrať typ zálohovaného obalu - strana 2/8), a Čiarový kód produktu (uviesť aktuálny EAN - strana 3/8). 

 

 

Je možné, že časom na strane 2/8 žiadosti o zalistovanie (pod poľom Zálohovaný jednorazový obal) aj možnosť pripojenia dokladu výrobcu o splnení si registračnej povinnosti u správcu obalov, ktorú budú zo zákona potrebovať distribútori.

Kde nájdu podrobné informácie o zálohovaných obaloch výrobcovia a laická verejnosť?
Podrobné informácie pre výrobcov a odpovede na mnohé otázky týkajúce sa zálohovaných jednorazových obalov poskytuje SPRÁCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU na svojej internetovej stránke https://www.spravcazaloh.sk. Laická verejnosť nájde všetky informácie na internetovej stránke https://www.slovenskozalohuje.sk.

Veríme, že zálohovanie obalov na Slovensku sa stretne s priaznivou odozvou a podarí sa dosiahnuť vytýčené ciele u obalov z plastu a kovu. Počítame s tým, že v budúcnosti sa zálohovanie rozšíri aj na ďalšie typy obalov. ADC Číselník a služby s ním súvisiace budú na to pripravené.

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

VIDEO - Detská dávkovacia kalkulačka

Pediatri vo svoje praxi predpisujú deťom často lieky vo forme sirupov a čapíkov. Pri antibiotickej liečbe a liečbe horúčky potrebujú predpísanú dávku sirupu alebo dávkovanie čapíkov rýchlo vypočítať podľa množstva účinnej látky na aktuálnu hmotnosť dieťaťa...viac >>

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • ERDOMED 225 mg gru por 1x20 vrecúšok
 • Cornusan 10 mg/40 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks
 • Zetovar 10 mg/20 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC) 1x90 ks
 • Torvacard Novum 40 mg tbl flm (blis.) 1x90 ks

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • Kreon 25 000 cps end 300 mg (fľ.HDPE) 1x50 ks
 • Seroquel XR 50 mg tbl plg (blis.PCTFE/PVC/Al) 1x30 ks
 • CELEBREX 200 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x20 ks
 • Hydrogenuhličitan sodný B. Braun 4,2 % sol inf (3628825) (fľ.skl.) 10x250 ml

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • ACIFEIN tbl (blis.PVC/Al) 1x20 ks
 • Stilnox tbl flm 10 mg (blis. PVC/Al) 1x14 ks
 • Praluent 300 mg sol inj (pero inj.skl.napl. bez akt.tlačidla) 1x2 ml
 • Rasagiline Egis 1 mg tablety tbl (blis.) 1x30 ks

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • ADAXIB 200 mg cps dur (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks
 • Valzap HCT 160 mg/12,5 mg tbl flm 1x84 ks
 • Tolura 40 mg tablety tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x28 ks
 • Flebaven 1 000 mg tablety tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x90 ks
Mohlo by vás zaujímať