4. Workshop ČSAP pre výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín a pre farmaceutov

Dňa 4.11.2021 sa uskutoční 4. ročník workshopu pre výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín a pre farmaceutov, na ktorého realizácii spolupracujú tradične 4 partneri: Česká asociácia pre špeciálne potraviny (ČASP) a spoločnosti MED-ART, Alfa Medical Team a PharmINFO. Podobne ako vlani, aj tento rok sa seminár uskutoční formou webinára (on-line).

Pre účastníkov tohtoročného obľúbeného podujatia si organizátori opäť pripravili prehľad aktuálnych zmien európskej a slovenskej legislatívy výživových doplnkov. Okrem toho prinesie workshop aj nové témy, a to:

 • problematiku tzv. hraničných prípravkov na pomedzí výživových doplnkov a liečivých prípravkov,
 • vodítka k problematike zdravotných a výživových tvrdení,
 •  a tiež technologické možnosti, ktoré majú výrobcovia výživových doplnkov pri náhrade TiO2.

Oficiálna pozvánka na workshop

 

Predsedníčka predstavenstva ČASP Martina Šímová prezidentkou FSE

Česká a slovenské asociace pro speciální potraviny (ČASP) je záujmovým združením právnických osôb, založeným v Českej republike v roku 2000, ktoré združuje výrobcov a distribútorov výživových doplnkov, a to na národnej úrovni pre Českú republiku a od roku 2020 aj pre Slovenskú republiku. Pôsobí taktiež na medzinárodnej európskej úrovni, kde je aktívnym členom európskej asociácie Food Supplements Europe (FSE) so sídlom v Brusseli. Obrovským úspechom nie len pre ČASP, ale aj pre Českú i Slovenskú republiku je to, že v tomto roku bola zvolená predsedníčka predstavenstva ČASP, Mgr. Martina Šímová, za prezidentku európskej asociácie FSE, a to ako prvá zástupkyňa zo Strednej a Východnej Európy.

Martina Šímová vyštudovala molekulárnu biológiu a genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, pracovala na rôznych pozíciách vo farmaceutických firmách. Od roku 2008 pôsobí v spoločnosti Walmark. Významnú časť svojho profesionálneho života zasvätila práci v národných a európskych asociáciách výrobcov výživových doplnkov. Už v roku 2004, kedy sa Česká republika stala súčasťou EÚ, sa podieľala na propagácii čerstvo vytvoreného modelu ERNA (teraz FSE) pre stanovenie maximálnych hladín vitamínov a minerálov a organizovaniu seminárov na túto tému pre národné úrady z celej strednej a východnej Európe. V roku 2008 spolupracovala s českým ministerstvom zdravotníctva na príprave českého zoznamu zdravotných tvrdení. "Ako predsedníčka rady FSE si kladiem za cieľ naďalej budovať povedomie o FSE ako o združení renomovaných výrobcov výživových doplnkov, ktorého hlavnou úlohou je rozvíjanie spolupráce s relevantnými európskymi inštitúciami a podieľanie sa na harmonizácii legislatívy tak, aby bola v súlade so záujmami výrobcov výživových doplnkov aj so záujmami spotrebiteľskými", hovorí Mgr. Martina Šímová, nová predsedníčka predstavenstva Food Suplement Europe. "Veľmi ma teší, že do pozície predsedníčky predstavenstva FSE bola zvolená práve Martina, ktorá vďaka svojim znalostiam a skúsenostiam v našom odbore bola už od roku 2013 aktívnou členkou tohto združenia a pomohla nielen českým výrobcom presadiť rad legislatívnych krokov na európskej úrovni," uviedol Ing. Bohumil Hlavatý, výkonný riaditeľ České a slovenské asociace pro speciální potraviny. ČASP je tiež členom svetovej asociácie IADSA (international Alliance of Dietary Food Supplemet Associations) a pridruženým členom Potravinárskych komôr Českej i Slovenskej republiky.

Aktivity na Slovensku

ČASP začala so svojimi aktivitami na území Slovenskej republiky v roku 2020, od roku 2021 je členom Potravinárskej komory Slovenska. Činnosť na našom území riadi Slovenské fórum, kterého členky sú Martina Kristiánová v pozícii predsedníčky SF ČASP a ďalej Mária Štúňová a Jana Potužníková. V súčasnosti sa ČASP sústreďuje najmä na rozvíjanie vzťahov s Úradom verejného zdravotníctva SR a postupné budovanie kontaktov s dôležitými slovenskými inštitúciami, ako je napr. ŠUKL.

Program workshopu

Tento štvrtý ročník workshopu je najobsiahlejším odborným programom v histórii činnosti ČASP na Slovensku.  Bude pozostávať zo štandardného programu, venovaného najmä legislatívnym aktualitám, kde zaznejú informácie od rečníkov z ČASP, UVZ SR, spoločnosti MED-ART a PharmINFO, ale naviac sa ho prvý krát zúčastní aj zástupca ŠUKL, s problematikou hraničných prípravkov a tiež zástupca riaditeľstva SZPI z Českej republiky, ktorý bude prezentovať systém vodítok k zdravotným tvrdeniam, vydávaným a pravidelne aktualizovaným SZPI v Českej republike. A pretože v rámci aktualít európskej legislatívy zaznejú informácie o pripravovanom zákaze používania Tio2 v potravinách, a teda aj vo výživových doplnkoch, odznie aj prednáška popredného európskeho distribútora surovín pre výrobu výživových doplnkov na tému, aké sú možnosti technologickej náhrady TiO2 v tabletách.

Z dôvodu očakávanej zhoršenej pandemickej situácie pripravujeme workshop žiaľ aj tento rok v online verzii. Veríme však, že už budúci rok sa opäť uvidíme aj osobne v Kongresovom centre MED – ART v Nitre. Tešíme sa na stretnutie s Vami online 4.novembra 2021. Rezervujte si prosím svoje miesto na workshope včas, nakoľko kapacita účastníkov je obmedzená.

 

Mgr. Martina Kristiánová, MBA

predsedníčka Slovenského fóra

Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.


Ďalšie články:

Cytochróm P450 - izoenzým CYP3A4

Cytochróm P450 (CYP) predstavuje širšiu skupinu enzýmov z rodiny cytochrómov, ktoré sa podieľajú na metabolizme nielen liekov ale aj väčšiny ostatných xenobiotík. Izoenzým cytochrómu P450 označovaný ako CYP3A4 sa často považuje za najdôležitejší enzým metabolizujúci liečivá, vzhľadom na jeho relatívne vysokú expresiu v pečeni a čreve. CYP3A4 je jedným z najvýznamnejších izoenzýmov v pečeni ...

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • TRACRIUM sol inj 25 mg (amp.skl.) 5x2,5 ml
 • PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg plu por 1x6 vrecúšok
 • PARALEN HOT DRINK plv 6 sáčkov
 • PARALEN SUS sus por 1x100 ml

Stiahnutie z trhu: UNILAT 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia int opo 125 ug (fľ. PE s kvapkadlom) 3x2,5 ml (7,5 ml)

Dôvod stiahnutia: zistený výsledok mimo špecifikáciu pre parameter obsah účinnej látky.

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • ZYPADHERA 405 mg plu igf 405 mg (liek.inj.skl.) + solvens (liek.inj.skl.) 1x1 set
 • FAKTU masť ung rec (tuba Al+aplikátor) 1x20 g
 • Vancomycin Mylan 500 mg plv ifo (liek.inj.skl.) 1x1 lag
 • Espumisan comfort gte por 3 g/30 ml 1x30 ml

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

 • SOFENTIL 50 mikrogramov/ml injekčný/infúzny roztok sol ijf (amp.skl.) 5x5 ml
 • CONVERIDE 300 mg/12,5 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks
 • CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks
 • TAXIMED 1 g plo ijf (liek.inj.skl.) 1x10 lag
Mohlo by vás zaujímať